Nedre Otta kraftverk skal ferdigstilles i løpet av 2020. Denne 3D-illustrasjonen er et relevant eksempel på anvendelse av ny teknologi i forbindelse med prosjektering av vannkraftverk. (Illustrasjon: Norconsult)

Et bedre samspill mellom menneske og maskin er nøkkelen til optimalisert drift i vannkraftverkene.

Den som slår dette fast er Alf Inge Berget, administrerende direktør i E-CO Energi, og legger til: – Nøkkelen til dette er digital teknologi. I så måte er våre vannkraftverk gjennomdigitalisert.

Berget mener den digitale teknologien åpner dører til effektiviseringsgevinster av betydelig omfang. Samtidig medgir han at den teknologiske utviklingen går så raskt at det er utfordrende å henge med, men at det er nødvendig å bestrebe seg på å utvikle kompetanse som legger til rette for å oppnå resultater som kan forsvare store investeringer.

Og det er mulig, fortsetter han. – Den digitale teknologien sikrer tilgang til et omfang av data som vi aldri før har sett maken til. Nå gjelder det å omsette datagrunnlaget til å høste verdier på alle nivåer i kraftverkene. Da dreier det seg ikke bare om kompetanse, men at organisasjonen ser mulighetene med den teknologiske endringsreisen.

Med rundt 13 TWh i årlig middelproduksjon er E-CO Energi landets nest største vannkraftprodusent. Selskapet er inne i en intensiv investeringsperiode. Over en periode på fem år investeres det rundt to milliarder kroner i nye vannkraftverk med en samlet krafttilgang for E-CO Energi på 500 GWh.

Uttalelsene til Alf Inge Berget, om utfordringer knyttet til digital teknologi i vannkraftverk, står å lese i et større intervju i fagbladet Energiteknikk er under distribusjon, både i papirutgave og digitalt.