En stadig større grad av digitalisering er blant det som vil prege energibransjen i 2019, her illustrert med en 3D-illustrasjon av Vamma 12 kraftverk i Glomma. (Illustrasjon: Norconsult)

Sterkere fokus på strukturelle endringer og den digitale utfordringen er to viktige saker som vil prege utviklingen i energibransjen i 2019.

Det er konsernsjefene i fem av landets ledende energiselskaper som understreker dette i en enquet i mars-utgaven av fagbladet Energiteknikk. Uansett hvor selskapene er plassert i landets geografi er svarene stort sett de samme. Digitalisering og strukturelle endringer står høyt på dagsorden hos alle. Videre blir det fremhevet at fortsatt satsing på fornybar energi er nøkkelen for å lykkes i den grønne omstillingen.

Et annet sentralt budskap er at det er nødvendig å fendre av venstrepopulistiske politikere som vil isolere vannkraft-Norge fra resten av Europa og hindre at vi deltar i klimadugnaden. Det blir også påpekt viktigheten av å løse opp i krysseierskap for å skape bedre konkurranse, ny dynamikk og flere tyngdepunkter i bransjen.

To av konsernsjefene mener vi må bli bedre på å forklare hva kraftsystemet er og hvordan det virker. En legger vekt på betydningen av å utvikle forståelse for at kraft er en normal handelsvare som krever internasjonalt samarbeid. Dessuten utfordrer flere eksempler på økning i nettleien bransjens evne til å kommunisere med allmenheten.  

De som har besvart spørsmålet om viktige prioriteringer i 2019 er topplederne i Statkraft, Statnett, Eidsiva Energi, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Agder Energi.