Fornøyde kontraktspartnere: F.v. everksjef Birger Høyland, Jæren Everk, driftsleder Leif Jarle Vigre, Jærentreprenør og Håvard Tamburstuen, adm.direktør i Lyse Elnett. (Foto: Lyse)

Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.

Kilde: Lyse

Lyse Elnett har startet flere prosjekter for å oppgradere overordnet strømnett i Sør-Rogaland. Totalt er oppgraderingen estimert til 7-10 milliarder kroner. Eksisterende overordnet strømnett ble bygget på 50-, 60- og 70-tallet og både alder og tilstand tilsier behov for oppgradering. I tillegg har forbruket av strøm økt kraftig de siste tiårene noe som gir behov for økt kapasitet.

Byggestart i april
Arbeidet med å bygge den første nye transformatorstasjonen starter opp i april.
– Vi er godt fornøyde med å ha tildelt den første av mange kommende kontrakter. Dette er viktig for å sikre strømforsyningen i regionen og god kapasitet til framtidig boligbygging og næringsutvikling samt det grønne skiftet. Det er ekstra kjekt at en lokal entreprenør bemerket seg og leverte det beste tilbudet, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Den nye transformatorstasjonen Opstad ligger like ved Åna fengsel i Opstadvegen, og blir en stasjon som Lyse Elnett og Jæren Everk skal ha sammen. Den nye transformatorstasjonen blir på totalt rundt 1000 kvadratmeter, inkludert transformatorceller. Bygget skal være i betong, og blir delvis grå og delvis i en jordrød farge. Den nye transformatorstasjonen vil få strøm fra tre retninger, som bidrar til økt forsyningssikkerhet på Jæren.

Kontrakten er verdt rundt 60 millioner. I tillegg til selve grunnarbeidet og bygget, så inneholder leveransen også VVS-installasjoner, elektrisk anlegg, tele- og automatiseringsinstallasjoner samt riving av den gamle stasjonen.