Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult er godt fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen. (Foto: Erik Burås)

Norconsult omsatte i fjerde kvartal 2018 for 1,566 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet utgjorde 103 millioner kroner – en økning på 18 millioner fra samme kvartal i 2017.

Kilde: Norconsult

For hele 2018 hadde Norconsult en omsetning på 5,342 milliarder kroner. Dette er en økning på 15,5 prosent sammenlignet med 2017. For året endte det underliggende driftsresultatet på 401 millioner kroner*), mot 371 millioner i 2017. Driftsmarginen for selskapet ble 7,5 prosent i 2018 (8 prosent i 2017). 
– Vi er veldig godt fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen. Konkurransesituasjonen er tøff, allikevel har vi et høyt aktivitetsnivå. Vi har truffet godt med de oppkjøpene vi har gjennomført i 2018 og har samtidig en betydelig organisk vekst. Økt aktivitet, god prosjektgjennomføring og høy medarbeidertilfredshet er med på å forsterke den positive utviklingen til selskapet, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

I løpet av 2018 ble det, gjennom organisk vekst og oppkjøp, nærmere 600 flere nyutdannede og erfarne medarbeidere i Norconsult. Selskapet jobber målrettet med rekrutteringsarbeid ved utdanningsinstitusjoner i Norden. Ifølge undersøkelser gjennomført av Universum, er Norconsult blant de aller mest attraktive arbeidsplassene for ingeniører og teknologistudenter i Norge.

Norconsult er Norges største, og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet er godt rigget for lønnsom vekst også i årene som kommer.

*) Selskapet solgte i 2018 selskapet Norconsult Eiendom AS og inngikk en langsiktig leieavtale for hovedkontoret i Vestfjordgaten 4 i Sandvika. Gevinsten fra dette salget er ikke reflektert i det underliggende driftsresultatet. Salget gir et resultatbidrag som en engangseffekt slik at faktisk resultat blir 865 millioner for 2018.

Tallene i denne meldingen er ureviderte.