Roan vindpark på fosen i Trøndelag. Arkivfoto.

Midt-Norge har vært et underskuddområde for strøm med de høyeste strømprisene i Norge. Det er i ferd med å endre seg.

Kilde: Ishavskraft

Normalt har kraftunderskuddet i Midt-Norge vært på mellom 4-8 TWh i året, tilsvarende 2-400 000 husstanders forbruk. Dette har gjort at sluttbrukere i Trøndelag har måttet betale mest for sitt kraftforbruk i hele landet. Nå er dette i ferd med å snu, sier  handelssjefen i Ishavskraft, Tom Eirik Olsen.

Olsen peker på at den høye kraftprisen, i kombinasjon med gode vindforhold, har gjort nettopp dette prisområdet attraktiv for vindkraftutbygging. Fosen Vind, med Statkraft som største eier, er Europas største landbaserte vindkraftanlegg som alene vil halvere det årlige underskuddet i Midt-Norge.

– Videre ser vi at nye prosjekter er under utvikling i Selbu, Osen, Vikna og Flatanger. Prisen i Midt-Norge vil utover på 2020-tallet falle under prisene i Sør-Norge, noe også Statnett skriver i sin rapport fra i høst.

Om det generelle prisnivået sier Tom Eirik Olsen at vi går mot en normalisering etter det som ble det dyreste kraftåret siden 2010.

– Selv om årets vinter startet med høye priser venter vi at normale husstander samlet sett vil betale om lag 500 kroner mindre for strøm (uten avgifter og nettleie) i 2019 enn hva de gjorde i 2018. Vi venter videre at kundene slipper unna med ytterligere 1000 kroner mindre i 2020 og nye 500 kroner spart i 2021. For våre bedriftskunder ser vi et kostnadsfall i titalls tusener per år fremover, avhengig av forbruket. Slik det ser ut nå vil prisene ligge på rundt 30 øre/kWh frem mot 2030.

Vi tror prisene i snitt vil ligge like rundt 30 øre/kWh i årene frem mot 2030. Denne effekten kan forsterke seg når alle vindkraftprosjektene er realisert. I gode produksjonsperioder kan vi se flaskehalser som vil føre til prisfall og store prisvariasjoner, fortsetter Tom Eirik Olsen.