Maskiningeniør Erik Jaques Wiborg (t.v.) i Statkraft og rådgiver Martin Hviid Nilsen i Energi Norge har jobbet med et nytt språk for vannkraften. Foto: Øyvind Lie

Norske kraftselskaper har utviklet et felles språk som skal forenkle digitaliseringen og rydde opp i gammelt rot.

Vannkraftbransjen bruker i dag en rekke forskjellige referansestrukturer og kodeplaner. Felles for dem er at alle er trukket tilbake eller ikke blir oppdatert, og ingen er internasjonalt godkjent (se faktaboks).

– Vi har endt med en masse sære systemer som folk bruker litt hver for seg. Det mangler struktur for å ta oss videre i digitaliseringen. Det er et særnorsk system, og det er ikke bra å ha når du har en mer og mer internasjonal bransje, sa rådgiver Martin Hviid Nilsen i Energi Norge på Produksjonsteknisk konferanse (PTK) i Oslo tirsdag.

Kjært barn

Maskiningeniør Erik Jaques Wiborg i Statkraft illustrerte situasjonen med et bærelager.

– Et bærelager har mellom ni og elleve ulike signaler som det kan gi oss. Hos oss har vi 427 ulike navn på de elleve signalene. Og det er bare for bærelageret. Slik er det for nesten alt, vi har et dataarkiv som er rotete, sa Wiborg.

Han understreket at digitaliseringen av bransjen forutsetter struktur, orden og standardisering av informasjonen

– Uorden gjør at ting råtner på rot, vi ser ikke ting som har gått ut på dato og får ikke ryddet unna ting som hoper seg opp. Vi finner ikke det vi leter etter, sa Wiborg.

Tok grep

Med bakgrunn i dette tok Energi Norge på PTK i fjor initiativ til å gjøre noe med situasjonen. Det ble dannet en arbeidsgruppe med representanter fra Energi Norge og tolv kraftselskaper, med støtte fra svenske vannkraftaktører. Disse jobbet hardt gjennom høsten og vinteren, og er nå klare med standarden RDS-Hydro, som skal erstatte de døde, dysfunksjonelle «språkene».

RDS-Hydro følger IEC/ISO 81346, en standard som allerede er internasjonalt anerkjent og i bruk i en rekke andre sektorer som bygg, flyindustrien og skip. Prinsippene er internasjonalt anerkjente og fungerer på tvers av fagområder og disipliner.

Slo an

Arbeidet har fått god mottagelse hos Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) i deres arbeid med ny standard.

– De sto litt på bar bakke, de trengte noe godt. De syntes arbeidet som var gjort, var såpass bra at de stilte seg positive til å ta det som underlag for sin videre jobbing, sier Nilsen til Energiteknikk.

Energi Norge skal lansere RDS Hydro 9. april i år.

Nilsen tror hele bransjen kommer til å ta den nye standarden i bruk.

– For de selskapene som ønsker å ta digitaliseringssatsingen sin videre, få struktur på dataene og rydde opp i rotet, er dette verktøyet som de kan bruke, basert på de internasjonale prinsippene og den internasjonale standarden, sier Nilsen.

FAKTA: Gamle kodeplaner:

RDS-PP (en viderutvikling av KKS) har blitt trukket tilbake av ISO.

• EBL-kodeplan er ikke oppdatert og inneholder en rekke svakheter og er et særnorsk system som møter en stadig mer internasjonal leverandørnæring.

• NEK 321- 322 har blitt trukket tilbake av Norges elektrotekniske komité (NEK).

• En rekke leverandørspesifikke og/eller utviklerspesifikke systemer. 

Kilde: Energi Norge