Konsernsjef Ole Sunnset: Resultatet på 128 MNOK i 2018 er det beste noensinne for Ringerikskraft. (Foto: Tore Halvorsen

Ringerikskraft leverer sitt beste resultat til nå med 128 millioner kroner før skatt. Entreprenørvirksomheten og kraftproduksjon er de største bidragsyterne til det solide resultatet.

Kilde: Ringerikskraft

Med sine sju selskaper doblet entreprenørvirksomheten i Ringerikskraft omsetningen i 2018. Virksomheten har levert tjenester i store deler av landet, og 75 % av konsernets resultat er tjent på utsiden av Ringerike og Hole kommuner.

I 2018 monterte SMARTservice Norge 352 000 smarte målere i norske hjem. De vant nærmere en fjerdedel av det norske markedet for målermontasje og har til sammen satt opp 643 000 målere til nå. På det meste hadde SMARTservice Norge over 100 ansatte i 2018.

I 2018 ble de første datasentrene på Ringerike etablert. Ringerikskraft har bygd strømanlegg, levert strøm og driftstjenester til datasentrene, og aktiviteten ga konsernet et resultatbidrag på 20 millioner kroner. I tillegg kunne vi sette ned nettleien som følge av etableringen. Oslo Data Center Location ble en del av Ringerikskraft i 2018, og de jobber aktivt med å markedsføre regionen.

Nettselskapet leverer et resultat før skatt på 6 millioner, en oppgang på 2 millioner kroner fra 2017. Avbruddskostnadene ble noe høyere enn normalt, mye grunnet kraftig snøvær i begynnelsen av året som forårsaket uvanlig mye feil i noen områder.

Nettselskapet står for rundt 5 % av resultatet i konsernet.At våren og sommeren i Norge skulle by på så mye sol, varme og fravær av regn hadde ingen forutsett. Tørken skapte utfordringer for vannkraftproduksjonen, og var en faktor til at strømprisene økte i Norge.

Heldigvis for vannkraften, ble høsten regnfylt, og magasinene kunne fylles opp til normale nivåer. Vi produserte 416 GWh, 10 % mindre i våre kraftverk enn 2017, men året ble uansett bedre enn vi beregnet da tørken var som verst. For kundene våre har strømprisene vært høyere enn på mange år, og vi må tilbake til 2010 for å finne tilsvarende høye markedspriser.

Mot slutten av 2018 ble det besluttet at Laje Entreprenør AS skulle bli en del av Ringerikskraft. 66 % av selskapet ble kjøpt av Eidsiva, og entreprenørvirksomheten utvidet markedsområdet sitt rundt Oppland og Hedmark.