NVE har gjeve konsesjon til auka produksjon i Evanger kraftverk og bygging av to nye kraftverk. (Foto: BKK)

OED har gitt BKK konsesjon til å overføra delar av nedbørfelta til Tverrelvi og Muggåselvi til Evanger kraftverk. I tillegg er det gitt konsesjon til å utnytta restvassføringa i elvene i to kraftverk.

Kelde: BKK

Årleg kraftproduksjon for utbygginga i Tverrelvi/Muggåselvi vil vera 117,2 GWh, som er nok til å dekkja forbruket i 5850 einebustader. 84,2 GWh er knytt til overføringa og gir regulerbar kraft i Evanger kraftverk.

Lang prosess
Det er heile seks år sidan konsesjonssøknaden vart sendt inn, og BKK vil no oppdatera status for prosjektet.
– Det er positivt at vi har fått konsesjon. No må vi gå gjennom vilkåra, og i dialog med grunneigarane må vi sjå kva moglegheiter dette kan gi for ei lønsam utbygging, seier Olav Osvoll, konserndirektør Produksjon i BKK.

Legg stor vekt på verdien av regulerbar kraft
Evanger kraftverk er det største til BKK. I ei pressemelding legg Olje- og energidepartementet stor vekt på verdien av regulerbar kraft.

— Den nye regulerbare krafta er den største fordelen ved det omsøkte tiltaket. Samtidig har vi lagt vekt på at ingen viktige verdiar for miljøet vil gå tapt eller bli berørt på ein vesentleg negativ måte, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

BKK har også fått konsesjon til to overføringar av mindre nedbørfelt og eit bekkeinntak øvst i Eksingedalsvassdraget i Vaksdal kommune. Dette vil gi 6,9 GWh auka produksjon i Evanger kraftverk.