SKRUR PÅ STØTTESATSENE: Markedet for blant annet luft-vann-varmepumper har utviklet seg positivt de siste årene. Derfor justerer Enova støttesatsene. (Foto: Enova)

Flere av tiltakene Enova støtter i boligmarkedet viser en positiv utvikling. Derfor justerer Enova flere støttesatser med virkning fra 1. juni i år. Samtidig blir det ikke lenger mulig å få støtte til varmestyringssystem.

Kilde: Enova

– Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg med mindre hjelp eller helt på egne bein i markedet. De justeringene vi gjør nå gir oss rom for å bruke mer penger på andre gode boligtiltak, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Varmepumpemarked i vekst

Fra 1. juni foretar Enova følgende endringer i støttesatsene:

Bare i 2018 ble det utbetalt støtte til over 5000 varmepumper gjennom Enovatilskuddet. Det var en økning på cirka 50 prosent sammenlignet med året før.

– Sammen med bransjen har vi lykkes i å benytte det nært forestående forbudet mot å fyre med fossil olje til å etablere et marked for gode energifleksible alternativ som er levedyktig også etter 1.1.2020. Nå er det på tide at vi ser resultater av markedsveksten i form av konkurranse og reduserte priser som kommer forbrukerne til gode, sier Barnwell.

Konkurransedyktig

Med den markedsutviklingen vi nå har sett, mener Enova at markedet vil være i stand til å tilby gode alternative oppvarmingsløsninger til oljefyren i den siste perioden fram mot – og etter – innføringen av forbudet.

– Vi forventer en fortsatt positiv utvikling i kostnadene for varmeløsninger, og at disse etter hvert blir konkurransedyktige uten støtte. Det er også forutsetning for å få støtte til å fjerne oljefyren at en velger en av løsningene vi støtter. Dette utgjør 10.000 kroner som kommer i tillegg til støtten for ny varmeløsning. Hvis spådommene om høye strømpriser framover slår til, blir disse løsningene også enda mer attraktive sammenlignet med de som baserer seg på ren elektrisitet.

Økt volum og popularitet er også årsaken til at støttesatsen til balansert ventilasjon nedjusteres noe, mens endringen av støttebeløpet til biokjel er begrunnet i et ønske om å tilpasse støttenivået til de nye støttesatsene for varmepumpene.

Kutter varmestyringsstøtte

For å få gammel støttesats må disse tiltakene både være gjennomført og registrert hos Enova før 1. juni i år. Det samme gjelder om du skal få penger tilbake for å ha installert varmestyringssystem. Enova har de siste årene gitt inntil 4 000,– i støtte til boligeiere som tar i bruk slike system, men om tre måneder er det slutt.

– Denne teknologien er etter hvert blitt så rimelig og tilgjengelig at vi er trygge på at folk også vil velge dette uten vår støtte. Da er det riktig for oss å trekke oss ut, sier Barnwell.

Vil ha mer oppgradering av bygningskroppen

Enova utbetalte i fjor hele 275 millioner kroner i støtte til boligtiltak, og har ingen intensjoner om å bruke mindre i år, ifølge markedssjefen.

– De justeringene vi gjør nå gjør vi ikke for å bruke mindre penger på boligtiltak, men for å sikre at vi bruker disse pengene riktig. For eksempel ønsker vi å stimulere flere til å gjøre en helhetlig energioppgradering av bygningskroppen når de likevel skal rehabilitere boligene sine. Vi vurderer også mulige nye tiltak.