Med nye AMS-målere på plass og de gamle forsvarlig håndtert er det god grunn til å si vel blåst i en omlegging som har kostet dyrt. (Foto: RENAS)

I sikringsskapene har rundt to millioner husstander nye strømmålere. Det store AMS-prosjektet er gjennomført til solid ståkarakter. Samtidig forsikrer returselskapet RENAS at de gamle er tatt forsvarlig hånd om.

Sistnevnte er en beroligende beskjed å få, og minst like viktig som at de nye strømmålerne er betryggende på plass. Hvorfor? Selvfølgelig fordi rundt 2000 tonn med gamle strømmålere på avveie ville ha vært en miljømessig katastrofe. Nå forteller returselskapet RENAS at landets strømnettselskaper har vært seg sitt ansvar bevisst. Så godt som rubbel og bit av de gamle strømmålerne er kanalisert til gjenvinning.

Skraphaugen av gamle strømmålere, hvor noen av dem kan datere sin opprinnelse 50 til 60 år bakover i tiden, er rensket for kvikksølv og andre stoffer som absolutt ikke er ønskelig på ville veier i naturen. Også den delen av overgangen til ny og mer klimavennlig teknologi har strømnettselskapene tatt på alvor. Returselskapet RENAS, der majoriteten av landets energiselskaper er medlemmer, gir bransjen solid ståkarakter i denne delen av AMS-prosjektet.

Med nye AMS-målere på plass i landets husholdninger og de gamle forsvarlig tatt hånd om er det god grunn til å si vel blåst i en omlegging som har kostet dyrt. Så nå gjenstår det å se hva de nye strømmålerne kaster av seg – ikke minst til beste for oss strømkunder.