Sammen med partnere søker Agder Energi å ta et nytt steg mot morgendagens fleksible energisystem. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Med oppstart av pilotprosjektet NORFLEX tar Agder Energi et nytt steg på veien mot å skape morgendagens fleksible energisystem.

Kilde: Agder Energi

Sammen med Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES er Agder Energi tildelt støtte fra Enova til et treårig demonstrasjonsprosjekt. Partnerne har invitert sentrale markedsaktører til å være med på å teste nye markedsmodeller for bruk av fleksibilitet, både i husholdningsmarkedet, bedriftsmarkedet og i transportsektoren.

I Agder Energi sitt nettområde er målet å få med 10 MW fleksibilitet. Vi søker derfor en bredt sammensatt gruppe av samarbeidspartnere innenfor sluttbrukerselskaper og aggregatorer både mot husholdningsmarkedet og mot det profesjonelle strømmarkedet.  Vi også ønsker å ha med oss leverandører av teknologi for overvåkning og styring av strømforbruket, herunder også bilprodusenter og produsenter av husholdningsutstyr med innebygde enheter for overvåkning og kontroll. 

– Interessen fra markedsaktørene var stor, noe som bekrefter at vi er på rett spor i dette arbeidet. Jeg er glad for at Agder Energi er en attraktiv samarbeidspartner for et bredt spekter av markedsaktører, både for privat- og bedriftskunder, og dette gir et godt grunnlag for å gjennomføre et vellykket prosjekt, sier leder i Agder Energi Fleksibilitet, Rune Hogga.

 Flere selskaper i Agder Energi-konsernet er potensielle deltakere i prosjektet. I tillegg har et titalls eksterne aktører meldt sin interesse. 

Etter at potensielle samarbeidspartnere nå er invitert, vil prosjektet bruke tiden videre til å utarbeide et konkurransegrunnlag. Det blir deretter lyst ut en konkurranse som skal munne ut i avtaler med aktuelle samarbeidspartnere. Deretter vil piloten gjennomføres i tre ulike faser frem til utgangen av 2021.