Tung transformator løftes om bord i et av fartøyene til Statnett Transport. (Foto: Statnett Transport)

I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste var krafttransformatorer. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.

Det er adm.direktør Geir Sando som forteller dette, og legger til at aktiviteten i selskapet gjennom flere år har holdt seg på et jevnt høyt nivå. Så langt er 15 – 16 tunge transporter, stort sett i kombinasjonen sjø og land, på plass i ordreboken for 2019. Han regner med at antallet på årsbasis vil minst bli på samme nivå som i 2018.

Statnett Transport er etablert for å opprettholde beredskap for tunge og utsatte komponenter i den elektriske infrastrukturen. Oppdragsmengden til selskapet kan avleses som en temperaturmåling på det generelle aktivitetsnivået i energibransjen, og underbygger inntrykket av at det for tiden er mye å henge fingrene i for landets energiselskaper.

Det er riktig, bekrefter Sando, som i så måte blant annet henviser til et økende antall henvendelser fra ulikt hold i markedet. – Gjennom flere år har Statnett, som på vegne av bransjen forvalter eierskapet i Statnett Transport, vært vår fremste oppdragsgiver. Men vi utfører også transporttjenester for mange av de øvrige energiselskapene her i landet. Når vi har ledig kapasitet tilbyr vi denne i den generelle delen av det tunge transportmarkedet.

Statnett Transport eier og drifter fartøyene «Elektron» og «Elektron II», og har i tillegg en park av robuste transportmidler på land. «Elektron II», som er det nyeste av fartøyene, er for det meste belagt med oppdrag for energibransjen. «Elektro» opererer stort sett i det generelle markedet for tunge transporter til sjøs.

I den sistnevnte delen av markedet er det relativt stor konkurranse om oppdragene. Fordelen er at «Elektro» har et bredt anvendelsesområde. Fartøyet har nylig avsluttet et månedslangt oppdrag med utlegging av sjøkabel i Skottland. Det blir også blant annet benyttet som base for inspeksjon av ulike typer subsea-anlegg og transport av tunge komponenter for vindkraftindustrien, avslutter Geir Sando.