Med flere egenproduserte saker i denne nettavisen gjør vi som de fleste andre medier, begynner å ta oss betalt for journalistisk bearbeidet stoff, forteller Stein Arne Bakken, daglig leder i forlaget Elektromedia, som er utgiver av denne nettavisen og fagbladet Energiteknikk. (Foto: Tore Halvorsen)

Vi regner med at de fleste av våre lesere har registrert at et økende antall av de sakene som er publisert på dette nettstedet de siste par ukene, er lagt bak betalingsmur. Det henger sammen med en kvalitetsmessig oppgradering av det redaksjonelle innholdet.

I flere år har stoffinnholdet i nettavisen energiteknikk.net vært fritt tilgjengelig. Årsaken til dette er at vår strategi primært har vært å samle nyhetssaker fra et bredt utvalg åpne kilder. Vi lager en en nyhetsportal for energibransjen.

Det vil vi fortsatt gjøre, men i økende grad ved å publisere selvproduserte saker og nyheter. Dette gjør nettavisen mer relevant og aktuell. Samtidig er det betydelige kostnader forbundet med å få det til.

Medier har stort sett to inntektskilder for sin redaksjonelle virksomhet, abonnementer og annonser. Slik er det også med ElekroMedia, som i tillegg til dette nettstedet står bak utgivelsen av fagbladet Energiteknikk. Mediebransjen er i kraftig omstilling, og det må tas grep for å sikre en forsvarlig økonomi. Valget er enten å bygge ned virksomheten eller å velge en strategi med bærekraft for fremtiden. Vi har valgt det siste.

Dette er årsaken til at vi legger opp til en økning av egenproduserte saker i nettavisen som andre enn abonnentene må betale for å lese. Vi må kort og godt ha inntekter for det journalistiske arbeidet vi gjør, også på nettet. En tilsvarende utvikling er på gang i mange andre medier. Noen er kommet relativt langt. Vi er fortsatt i startfasen.   

Vi håper at våre lesere har forståelse for denne strategiske omleggingen, og at innholdet, både på dette nettstedet og i fagbladet Energiteknikk, er interessant nok til å utløse betalingsvilje og at flere velger å tegne abonnement. 

Tilbakemeldingene fra energibransjen på den innsatsen vi gjør, er i hvert fall konstruktiv og positiv. Det burde ligge til rette for at vi fortsatt kan opprettholde og styrke vår posisjon i energibransjen og blant alle som er engasjert innen energitekniske fagområder.