Robert Utheim (36) har startet som nettsjef i Nordkraft Nett.

Siden 1. januar 2018 har han vært ansatt i Nordkraft Nett som leder for driftssentralen. Fra 14. januar i år har han vært konstituert nettsjef. I konkurranse med 17 andre søkere ble han tilbudt jobben fast, og tiltrådte 1. mars, skriver Distriktsenergi.

I løpet av 2018 gjennomgikk driftssentralen en større endring. Den er teknisk oppgradert, og har også utvidet åpningstiden for å være mer aktiv på regulerkraftmarkedet og følge arbeid som pågår utover ettermiddagene tettere.

– For at man skal klare å henge med i bransjeutviklingen, må vi forbedre oss hele tiden både mot kundene og for å bli mer effektive. Vi må tenke annerledes, og vi må ta smarte valg, sier den nye nettsjefen ifølge Distriktsenergi.

Utheim har en Bachelor i Computers Systems Engineering fra Curtin University i Australia og en Master of Business Administration fra Universitetet i Nordland.