Solcelleanlegg på taket til et av anleggene til Asko på Kalbakken i Oslo.

Det ble installert totalt ca. 23,5 MWp sol i Norge i 2018, som betyr en vekst i solkraftmarkedet på 29% i forhold til 2017.

Kilde: Solenergiklyngen/Multiconsult

Det viser ferske tall som Multiconsult har hentet inn fra bransjen for Solenergiklyngen. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet. Fortsatt prisfall og økte strømpriser, samt mer oppmerksomhet rundt solenergi forklarer en del av veksten.

52% økning i akkumulert kapasitet

Samlet akkumulert effektkapasitet økte med 52% sammenliknet med 2017, og utgjør nå omtrent 68 MWp ved utgangen av 2018.

Installering av nye solenergianlegg i Norge har hatt en sterk økning de siste årene. Økningen har skjedd både i nærings- og privatmarkedet.

Underskogen vokser

– Vi ser nå at solenergi sprer seg veldig godt i bredden. Det har de siste årene vært en sterk markedsvekst, der selskaper som Asko og NorgesGruppen har vært pionérer og satt standarden for klima- og miljøriktig opptreden. De har dermed gjort det mulig for veldig mange flere å følge etter. I 2018 ble det flere installasjoner hos små og mellomstore bedrifter. I sum ser det ut til at AS Norge melder seg på i bredden i klima- og miljøarbeidet, og ser solenergi som en helt naturlig del av satsningen, sier Thor Christian Tuv, daglig leder i FUSen.

Geografisk spredning

Otovo, som leverer til privatmarkedet, ser også svært positive resultater i 2018.

– 2018 var et vekstår der naboer rekrutterte naboer. Det var et tørt år med dyr strøm og mye sol, der solcellene hadde sin høyeste lønnsomhet noensinne. Etterspørselen var mye drevet av muligheten for å redusere strømprisen. Det var ikke bare «de grønne» og «tech-entusiastene» som installerte solcelleanlegg på taket, men vanlige folk som ville spare penger, sier Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo.

Bedre lønnsomhet ga også en effekt på den geografiske spredningen.

– Vi opplevde en spredning fra Oslofjord-området mot resten av Østlandet og Sør-Vestlandet i fjor. Så langt i år ser det ut til at 2019 blir gjennombruddsåret for Vestlandet, sier Thorsheim.

Tall fra Enova støtter opp om veksten. Enova støttet 50 prosent flere anlegg hos husholdninger i 2018 sammenliknet med 2017.