Tafjord, som har hovedkontor i Ålesund (bildet), fikk et vesentlig bedre resultat i 2018 sammenlignet med året før. (Illustrasjonsfoto: Karl Otto Kristiansen)

Foreløpig regnskap viser at TAFJORD-konsernet fikk et resultat etter skatt for 2018 på nærmere 259 mill. kr. Dette er en økning på 89 mill. kr. i forhold til året før.

Kilde: Tafjord

– Årsaken til det gode resultatet er først og fremst høye priser på kraft i det nordiske kraftmarkedet og reversert nedskriving på investeringer i Svelgen Kraft Holding AS, der TAFJORD har en eierandel på 34%, sier konsernsjef Erik Espeset.

Det var i 2014 Svelgen Kraft Holding, grunnet prognosene som viste lave kraftpriser i årene fremover og kravene om forsiktig regnskapsførsel, valgte å skrive ned verdien av to kraftverk. Det er disse nedskrivingene som nå er reverserte. Disse reverserte nedskrivingene på 74 mill. kr er en regnskapsmessig disposisjon og har ingen likviditetsmessige konsekvenser.

Driftsresultatet for TAFJORD i 2018 ble 435 mill. kr, noe som er en økning på 106 mill. kr i forhold til 2017.

Espeset forteller om en svært god utvikling innen alle virksomhetsområdene.

– Vi leverer nå godt både innen Vannkraft, Strøm, Energigjenvinning og Telekom. Vi har hatt stort fokus på kostnadsreduksjon og økt lønnsomhet de siste årene, og dette har båret frukter. Samtlige virksomhetsområder står nå godt på egne ben. Vi er ikke lenger avhengig av vannkraftproduksjonen for å skape gode resultater, selv om kraftprisen fortsatt vil ha stor innvirkning på verdiskapningen vårt, sier han.