En av de som har valgt seg en yrkeskarriere i energibransjen er industrimekaniker Ida Gunstveit Foss i Agder Energi. Hun stortrives i kjeledress. (Foto: Agder Energi)

Fortsatt er det betydelig kjønnsmessig skjevfordeling i energibransjen. Alle nivåer domineres av menn. Underskuddet på kvinner er påtagelig, men det er tendenser til at det er en utjevning på gang.

I dag er det 8. mars og kvinnedagen. Det er betimelig med en påminnelse om å åpne dørene for bredere rekruttering av kvinnelige ansatte. At menn er mest velegnet til å håndtere de utfordringene energibransjen står overfor er en mynte som for lengst burde ha vært lagt død og maktesløs. Dessverre er det fortsatt slik at det henger igjen kjønnsmessige oppfatninger som hører historien til.

Når vi går energibransjen nærmere kjønnsmessig etter i sømmene er det kvinnelige avtrykket relativt beskjedent. Det kommer ikke til å vare lenge. Stadig flere kvinner søker seg til elektro og merkantile studier ved høyskoler og universiteter. En tilsvarende utvikling er å spore innen de håndverksmessige fagområdene.

Det er lenge siden vi fikk den første kvinnelige konsernsjefen i energibransjen. Og montørfagene fylles sakte men sikkert opp med et større kvinnelig innslag. Kvinnene har for lengst bevist at de er fullt på høyden med menn i elektrofaglige- og ledelsesmessige sammenhenger. I så måte er det ingen kjønnsmessige forskjeller. Nå er det først og fremst viljen til å innse dette det kommer an på.

Det er grunn til å håpe at generasjoner med nedarvet mannssjovinisme i energibransjen er luftet ut, og at dørene er satt på vid gap for kvinner, blant annet når det kommer til lik lønn og faglig respekt. Først da er likestillingen kommet dit den skal være.