vinter
Illustrasjonsfoto: Statnett

Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.

Driftskontrollsystemene og driftssentralene er svært viktige objekter for å overvåke og styre i ekstraordinære situasjoner. NVE understreker at opplysninger om driftssentraler ikke skal publiseres. Men her har bransjen syndet.
 
«Hvis man gjør et søk på internett med søkeordet driftssentral, får man opp opplysninger og bilder av klassifiserte driftssentraler i kraftforsyningen. Bildene inneholder som regel kraftsensitiv informasjon, og dette er brudd på bestemmelsene om informasjonssikkerhet. NVE gir hermed en tydelig oppfordring til alle som eier en driftssentral, at de skal fjerne slik informasjon fra internett», skriver NVE i et brev til Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som Energiteknikk har fått innsyn i.
 
Hvis bildene er publisert av media eller leverandører, må eieren kontakte disse for fjerning, krever NVE i brevet.
 
Både ny sikkerhetslov og ny kraftberedskapsforskrift trådte i kraft fra årsskiftet. Disse gir tydeligere oppmerksomhet mot både IKT-sikkerhet, driftssikkerhet, sikring av anlegg og sikkerhet mot spionasje og sabotasje.
 
150 avvik
I brevet skriver NVE at deres beredskapsseksjon i 2018 gjennomførte 45 revisjoner. Totalt ble det registrert 150 avvik og 103 anmerkninger. Se liste over type avvik nederst i artikkelen.
 
I løpet av 2018 har NVE blitt kjent med gjennom rapporter fra KBO, NVEs vaktordning og tilsyn, at det har oppstått 39 uønskede hendelser. Av disse har 20 medført driftsforstyrrelser. De øvrige 19 var hendelser som ikke medførte avbrudd eller driftsforstyrrelser, men som på annen måte medførte eller kunne medføre redusert forsyningssikkerhet.
 
I 2018 oppsto to uønskede hendelser der NVE har varslet overtredelsesgebyr overfor KBO-enhetene. NVE har tatt 15 av hendelsene til etterretning. Det vil si at NVE har vurdert at KBO-enhetene har håndtert og gjenopprettet situasjonen på en god måte, hatt tilfredsstillende redundans, eller andre gode løsninger. Noen av evalueringene var ikke avsluttet ved årsskiftet og vil fortsette i 2019, skriver NVE.
 
Trapper opp aktiviteten
I 2019 planlegger NVEs beredskapsseksjon 55 revisjoner. Oppmerksomheten blir rettet mot KBO-enhetenes kompetanse og kapasitet for effektiv håndtering av ekstraordinære situasjoner, f.eks. ekstremvær. Vurdering av innholdet i risikovurdering og beredskapsplanverk vil være sentralt også i 2019.
 
NVE øker antall tilsyn med driftskontrollsystemer, IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet sammenlignet med 2018.  De aktuelle temaene for tilsyn er generell beredskap, reparasjonsberedskap, sikring av kritiske systemer, anlegg og komponenter, driftskontrollsystemer og informasjonssikkerhet, skriver direktoratet.
 
Tabellen under viser avvik NVEs beredskapsseksjon fant i 2018. Kilde: NVE