Lyse bruker filmsnutter og VR-briller for å nå frem til ungdom for å forebygge brann og skader med bruk av strøm. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Lyse tar i bruk filmsnutter og VR-briller for å øke ungdoms bevissthet rundt elsikkerhet for å hindre brann og skader i forbindelse med bruk av strøm. Den nye undervisningen gir også kunnskap om hvordan strøm produseres.

Kilde: Lyse

Skoleklassene som har prøvd det nye opplegget er godt fornøyd.
– Undervisningsopplegget er lærerikt, og variasjonen med filmsnutter og VR-briller bidrar til å skape engasjement i klassen, sier Anders Fjogstad, lærer ved Lundehaugen ungdomsskole.

Viktig informasjon
Undervisningen som er laget er beregnet på 9. trinn på ungdomsskolen, men kan også benyttes på 8 og 10. trinn. Undervisningsopplegget er tilgjengelig for skoler i Lyse sitt område, og kostnadsfritt å bruke.
-Hvert år oppstår det over tusen branner i Norge på grunn av feil med elektrisk anlegg og apparater, eller som følge av feil bruk. Det lokale eltilsynet, DLE, har ansvar for å informere om hva den enkelte av oss kan gjøre for å unngå at denne type brann oppstår. Vårt mål med denne undervisningen er at ungdom bruker elektriske apparater på en sikker måte, og at de gjerne også får resten av familien til å gjøre det samme, sier leder for DLE i Lyse Elnett, Joar Bø.
I undervisningen er det lagt vekt på den type bruk av strøm som ungdom har, som for eksempel lading av mobil og bruk av PC eller spillkonsoller.

Skape engasjement
Lyse har i mange år hatt et tilbud om undervisning der tema er elsikkerhet.
– Vi har kjørt en tradisjonell undervisning for elever hos Lyse på Mariero, men opplevde at vi ikke nådde ut til så mange elever som ønskelig. Målet er at flere elever får høre om elsikkerhet, og at vi øker engasjementet ved å ta i bruk blant annet VR-briller og filmsnutter som ungdom kjenner seg igjen i, sier Bø.
Skolene får låne VR-briller gratis av Lyse, og vi sørger for at brillene blir levert og hentet på skolen. Med VR-brillene kan ungdom bevege seg rundt i en bolig og se eksempler på bruk av elektriske apparater som kan medføre brann.