Energi Norges direktør for fornybar energi, Eivind Heløe, snakker med Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen om vindkraft. Foto: Øyvind Lie

Statkraft slipper foten fra gasspedalen foreløpig, men utelukker ikke ny vindkraftutbygging i Norge i fremtiden.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen har overasket mange ved å gå ut i Dagens Næringsliv og varsle at selskapet vil droppe utbygging av vindkraft i Norge etter å ha bygd ferdig Fosen og to parker i Kvinesdal og på Remmafjellet som de har konsesjon til.

Etter det vil de ikke lete mer etter steder å bygge vindparker i Norge, kun i andre land i Europa, Sør-Amerika og Asia. Dette er en helomvending sammenlignet med hva selskapet har sagt tidligere.

Foreløpig stans

På Energi Norges vinterkonferanse i Malmø torsdag utdypet Statkraft-sjefen selskapets avgjørelse: 

– Vi er i en situasjon hvor teknologien har falt ca. 70 prosent i kost de siste tre årene. Det vil ikke være plass for absolutt alle prosjektene som er på tegnebrettet. Det er viktig å ha en form for styrt utvikling eller en totalitet i dette der det er balanse i markedet mellom hvor mye som bygges ut og forbruksøkningen, sa Rynning-Tønnesen.

– Så i Statkraft vil vi fortsette å utvikle de prosjektene vi er inne i, men ikke gå inn i nye prosjekter foreløpig, fordi vi mener det må være en balanse i utviklingen, sa konsernsjefen.

– Trenger mer vind

Han påpekte videre at det er «et økende konfliktnivå når det gjelder natur- og miljøinteresser som vi som næring vil lide av hvis vi kjører for hardt på og bygger ut mer enn det er sosial aksept for at vi gjør».

På spørsmål fra Energi Norges direktør for fornybar energi, Eivind Heløe, om han mener at det ikke er behov for mer vind, svarte Statkraft-sjefen dette:

– Vi trenger mer vindkraft. Vi tror vi får rundt 17 TWh mer vindkraft det neste tiåret, og andre tror på enda mer enn oss. Men nyheten er vel at vi tror på mindre enn andre tror, og at vi selv ikke tråkker på gasspedalen og ikke går inn i flere av de prosjektene enn vi allerede er inne i, sa Rynning-Tønnesen.

Tror på kostnadsreduksjoner

Han understreket at Statkraft er den største utvikleren av vindkraft i Norden i dag.

– Men jeg maner til en viss edruelighet her. Tenk hvordan det hadde gått hvis vi fant olje og sa at vi skulle bygge nesten alt vi har på ti år. Dette er en industri som må utvikles over tid. Vindkraft om ti år vil sikkert være enda billigere enn det er nå. Vi må gjøre dette over tid og ha et utbyggingstempo som er forsvarlig både økonomisk, markedsmessig, miljømessig og naturinngrepsmessig, sa Rynning-Tønnesen.

I et intervju med Energiteknikk etter Statkraft-sjefens tale går det fram at selskapet ikke lukker døren for vindkraft i fremtiden.

Vurdering hvert år

– Du sa at Statkraft ikke vil gå inn i nye prosjekter «foreløpig». Kommer dere til å revurdere og kanskje bygge senere?

– Den vurderingen vi har gjort, er at vi per i dag ikke går ut og leter etter nye prosjekter. Vi vil konsentrere oss om de vi har, og mener det er feil å trykke for hardt på gassen og bygge for mye ny vindkraft samtidig. Men det er en beslutning vi har tatt nå. Vi vil jo se markedsutviklingen an, og etter hvert som tiden går, vil vi selvfølgelig vurdere om det er mer vi skal gjøre, sier Rynning-Tønnesen.

– Hvor ofte gjør dere revurderinger?

– Vi har ikke noen regel for det. Det er noe vi egentlig gjør hvert år. Men med den vurderingen av markedet vi gjør nå, så venter vi.

Forsvarer Fosen

– Betyr det at dere tok feil da dere vedtok å bygge på Fosen?

– Nei, Fosen er helt unikt. Det er et svært prosjekt som har skalafordeler som ingen andre prosjekter i Norge har hatt hittil. Men jo mer vi har bygget, jo mer vurderer vi om vi trenger enda mer. Alt vi har gjort, er med i våre totalvurderinger om hvor mye mer man trenger, sier Rynning-Tønnesen.

– Tar dere hensyn til vannkraftporteføljen her, at hvis dere bygger mer vindkraft, får dere mindre igjen for vannkraften?

– Nei, vi tror at de vindkraftprosjektene som er lønnsomme i både Norge og Sverige vil bli bygget uavhengig av hva vi gjør, sier Statkraft-sjefen.