Fotomontasje: Slik vil Frøya Vindpark bli seende ut med vinkel fra Hallarvatnet.(Illustrasjon TrønderEnergi)

NVE har fattet vedtak i sakene om MTA- og detaljplan for Frøya Vindpark.

Kilde: TrønderEnergi

– TrønderEnergi har nå fått de nødvendige avklaringene fra nasjonale myndigheter som vi trenger for å starte opp anleggsvirksomheten på Frøya, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem.

Målet er å starte opp så raskt som mulig, og det vil skje innenfor det tidsrommet som er kommunisert tidligere, rundt 1. april.

– Vi sikter mot oppstart i begynnelsen av neste uke, men vi må først gå grundig gjennom vedtakene fra NVE, og se hvordan det eventuelt påvirker oppstarten, sier Eidem.

Utbyggingsløsning med færre naturinngrep

At NVE nå har fattet vedtak om detaljplan gjør også at spørsmålet om utbyggingsløsning er avklart.

– Det som har vært uavklart etter konsesjonen ble gitt i 2013 er hvordan den endelige utbyggingsløsningen for 60 MW vindkraft på Frøya skulle bli. Dette er nå avklart. I stedet for 26 turbiner med vingetipp opp mot 150 meter blir det 14 turbiner med totalhøyde på 180 meter. Visuelt vil mange mene at høyere turbiner er negativt, men en nær halvering av antall turbiner gir mulighet for å redusere inngrepene i form av mindre fundamentering og veibygging. For naturverdiene i området er denne løsningen derfor totalt sett bedre enn alternativet, sier Eidem.

Hvorfor venter ikke TrønderEnergi på folkeavstemmingen som skal være på Frøya?

Endelig konsesjon for 60 MW vindkraft på Frøya ble gitt av OED høsten 2013. Denne beslutningen ble fattet etter en mangeårig prosess, som blant annet inkluderte en omfattende involvering av lokalsamfunnet på Frøya.

– Oppstart rundt 1. april har vært tydelig kommunisert siden begynnelsen av januar 2019. Vindkraftutbyggingen som nå kommer ble det gitt endelig konsesjon til i 2013. Viktige milepæler i så måte er at spørsmålet om vindkraft var oppe til folkeavstemming på Frøya i 2005, at et stort flertall i kommunestyret tilrådde vindkraftutbygging i 2012, og deretter med et stort flertall sa nei til ny folkeavstemming i 2013. Som flere av politikerne på Frøya tidligere har pekt på betyr ikke det at folkeavstemmingen som nå kommer er bortkastet, den vil uansett være en retningsgiver for hvordan kommunen og nasjonale myndigheter skal tilnærme seg eventuelle fremtidige søknader om vindkraftprosjekter på Frøya, og det er en mulighet for folket til å uttrykke sitt syn på vindkraft i kommunen, sier Eidem.

Hvordan vil frøyværingene merke anleggsvirksomheten fremover?

I den første fasen av anleggsperioden blir de viktigste oppgavene å etablere en avkjøring fra fylkesvei 716 (Sørfrøyveien) inn til vindparken, samt klargjøre anleggsriggen. For allmennheten medfører dette at:

– Det blir synlig anleggsarbeid i området Skarsvågen ved fylkesvei 716.

– I samme område blir det i anleggsperioden nedsatt hastighet for kjørende.

– Etableringen av adkomstvei inn til vindparken vil medføre noe sprengningsarbeid, som også vil kreve trafikkdirigering samt stengt vei i området i korte perioder.

Les mer om NVEs vedtak i Hitra-Frøya her: NVE godkjenner vindkraftplanen

 

Tidligere publisert informasjon av relevans for Frøya Vindpark:

Hvorfor vindkraft på Frøya? Les innlegget til utbyggingsdirektør Tormod Eggan i Hitra Frøya her.

Pressemelding: Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag

Pressemelding: TrønderEnergi og Stadtwerke München innleder fornybar-samarbeid

Nyhetsmelding: TrønderEnergi skal levere kraft til Elkem

Fakta Frøya Vindpark:

– Årsproduksjon: 200 GWh

– Planlagt ferdigstilling: Fjerde kvartal 2020

– Turbiner: 14 Vestas V136

– Antall kilometer vei: 10,8 km

– Eiendomsskatt: Rundt 3,9 millioner kr årlig

– Lokale årsverk: 2-3

– Vil gjennom året produsere nok energi til å dekke mer enn hele Frøyas (inkl industrien) årlige behov for strøm.