Ressursmessig underskudd i Norden gjør oss enda mer avhengig av kraftutveksling med andre land. (illustrasjonsfoto: Nettalliansen)

Norden har for tiden underskudd i ressurssituasjonen, noe som gjør oss enda mer avhengig av utveksling med landene rundt Norden.

Kilde: Entelios

Etter mange år med lav CO2-pris (€4/tonn) besluttet EU å innføre tiltak i markedet for å redusere det store overskuddet av utslippsrettigheter. Overskuddet har akkumulert seg etter en rekke effektiviseringstiltak, utflytting av stål- og annen industri, samt nedleggelse av mye papirindustri. Dette tiltaket har fått navnet Market Stability Reserve (MSR) og har til hensikt å redusere antall kvoter i markedet, for å heve prisen. Det har de lykkes med. De siste to årene har prisen steget fra €4/ tonn i 2017, opp til € 25/tonn ved nyttår. Etter det har prisen vært svært volatil, noe som delvis kan forklares med Brexit og handelskrig. Både Brexit og handelskrigen kan potensielt gjøre at overskuddet av kvoter forblir eller øker, noe som kan trekke prisen ned igjen.

Kullkraft og CO2-kvoter

For å produsere en MWh (1000 kWh) i et kullkraftverk, slippes det ut omtrent ett tonn med CO2. Det vil si at dersom prisen for CO2 endrer seg med €1, så endrer kostprisen for produsenten seg med €1, grovt regnet. Med andre ord; påvirkningen fra CO2-prisen inn i europeiske kraftpriser har et tilnærmet en-til-en-forhold. De nordiske prisene er i stor grad avhengig av de europeiske kraftprisene, noe som gjør at våre priser også svinger i takt med CO2-prisen, selv om vi ikke har noe kullkraft som er prissettende i Norden. Markedet priser inn at kullkraft vil ha en stor betydning for europeiske kraftpriser i mange år fremover, og dermed prises endringer i CO2-prisen rett inn i kraftterminene for årene fremover.