Energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) ble grillet på Stortinget om kabler onsdag. (Foto: Fra Stortingets overføring)

Arbeiderpartiet ber regjeringen raskt fremme lovendringen som hindrer private å bygge utenlandskabler. Energiministeren sier nei.

Etterdønningene etter vinterens høye strømpriser var merkbare da Stortinget diskuterte kraftkabler til utlandet i spørretimen onsdag.

Senterpartiets Ole André Myhrvold minnet energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om at kompromisset mellom regjeringen og Arbeiderpartiet om eierskapet til utenlandskabler etter Acer-striden i fjor vinter gikk ut på at alle utenlandskabler skulle eies og driftes av Statnett.

– Men nå leser vi altså i media at noen av avtalepartene begynner å bekymre seg for om avtalen følges skikkelig opp, nemlig punktet om Northconnect og spørsmålet om eierskap til utenlandskabler, sa Myhrvold, og viste til et utspill fra Arbeiderpartiet i FriFagbevegelse

– Er det slik at ikke engang regjeringens alliansepartnere i energipolitikken er informert om videre framdrift for forliket, nemlig endringer i energiloven som gjør at staten, ved Statnett, skal eie og drifte alle eksisterende og framtidige utenlandskabler, eller er det sånn at regjeringen har grunner for å skyve denne lovproposisjonen ut i tid, spurte Myhrvold.

Freiberg vil vente

Freiberg svarte med å vise til at stortingsflertallet ved behandlingen av den tredje energimarkedspakken la til grunn at departementet ferdigbehandler søknaden fra Northconnect før det fremmes en lovendringssak, og at det i framtiden bør være Statnett som eier og driver samtlige utenlandsforbindelser.

– I avtalen om tredje energimarkedspakke var stortingsflertallet enige om at eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og at det skal høstes erfaring og gjøres grundige analyser før nye forbindelser etableres. Hva slags betydning dette får for eventuelle nye konsesjonssøknader, må vurderes som et ledd i behandlingen av disse, sa Freiberg.

–  Regjeringen vil derfor behandle NorthConnect sin søknad i tråd med gjeldende regelverk. Etter at konsesjonssaken er avgjort vil vi fremme en lovendringssak, i tråd med det som er Stortingets vedtak, sa energiministeren.

Northconnect-kabelen (1400 MW) skal etter planen legges mellom Sima i Eidfjord i Hordaland og Peterhead i Skottland. Målet er å få kabelen i drift i 2023/2024. Northconnect eies av Agder Energi (22,25%), Eco (22,25%), Lyse (22,25%) og Vattenfall (33,25%).

Dyrere strøm

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik fulgte opp med å spørre om planen er at nye kabler skal gjøre strømmen i Norge enda dyrere. Freiberg svarte med å si at Fremskrittspartiet ikke kommer til å vinne konkurransen om å ha bygget flest kabler.

– Fremskrittspartiet er definitivt ikke kabelpartiet i denne salen, sa Freiberg.

Energiministeren understreket også at han ønsket å være «veldig tydelig og presisere at det ikke er gjort vedtak om å bygge en ny kabel».

– Det ligger en kabel til behandling i departementet, Northconnect-kabelen, og vi har god tradisjon i dette landet for at når folk fremmer søknader, konsesjoner, så behandles de på en god, ryddig og ordinær måte. Så søknaden fra Northconnect skal behandles, men vi har altså ikke vedtatt noen nye kabler, sa Freiberg.

Usikkerhet

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide påpekte imidlertid at det fremdeles skapes usikkerhet rundt spørsmålet.

– Ville det ikke ha vært fornuftig nå bare å få disse sakene fort avklart, altså lande NorthConnect-saken og så få lagt fram den endringen i energiloven som Stortinget allerede har vedtatt skal skje, og at man på den måten kunne skape ro rundt et spørsmål som egentlig er avklart, men som det fortsatt skapes politisk støy og uro rundt?

Det syntes ikke energiministeren var nødvendig.

– Som representanten Barth Eide viser til, er det avklart gjennom tidligere vedtak i Stortinget, og det er avklart gjennom et flertall som har sagt hvordan dette skal være. Så kan selvfølgelig hver enkelt ut fra den avklaringen som her foreligger, skape usikkerhet.  Det jeg viser til, er at det er ikke usikkerhet når det gjelder dette. Og i tråd med det Stortinget har vedtatt, i tråd med den avtalen man har med Arbeiderpartiet, kommer man til å fremme dette lovendringsforslaget når søknaden fra Northconnect er ferdigbehandlet, sa Freiberg.

Ikke godt nok?

Senterpartiets Marit Arnstad ga imidlertid ikke slipp på usikkerheten.

– Jeg synes det er litt interessant at statsråden i dag tar en del forbehold. Han tar forbehold om at en må se på det samfunnsøkonomiske, en må se på de samlede forholdene for kraft og nett, og det er fortsatt ikke gjort noe vedtak. Jeg skjønner at han tar forbehold, for dette er en eksportkabel som kan eksportere inntil 12 terawattimer, nesten 10 prosent av vårt samlede forbruk, hvert år til Storbritannia. Det kan ta hele kraftoverskuddet vi har, for å eksportere til utlandet.

– Men når statsråden nå tar de forbeholdene, er det nærliggende spørsmålet: Betyr det at statsråden nå sier at det er en realistisk mulighet for at regjeringen kan komme til å si nei til å bygge ut hele Northconnect, og at en nå ser at dette prosjektet ikke er så godt som det en kanskje en gang trodde?

Freiberg svarte med å vise til at søknaden ligger til vurdering hos NVE, og at direktoratet vil komme med sin anbefaling til Olje- og energidepartementet, som da skal gjøre sluttbehandlingen av søknaden.

– Og da må jeg bare vise til at det er ikke trukket noen konklusjon, for før man trekker konklusjoner, er det nettopp det Stortinget har sagt man skal vurdere, som skal vurderes av fagetatene. Det er en jobb som pågår nå, og så skal vi gjøre den utredningen grundig og skikkelig, og så skal man trekke en konklusjon, sa energiministeren.