En eventuell streik vil kunne får konsekvenser for vannkraftproduksjonen i Statkraft og E-CO Energi, her illustrert med nybygde Vamma 12 kraftverk i Glomma, som har planlagt oppstart av prøvedrift i begynnelsen av april. (Foto: E-CO Energi)

En eventuell langvarig streik kan får alvorlige konsekvenser. Om det skjer blir avklart i tvungen mekling mellom NHO og LO kommende helg. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra førstkommende mandag.

27. mars varslet LO om plassoppsigelse hos NHO-bedrifter for til sammen 3106 organiserte medlemmer i EL og IT Forbundet. Blant de berørte er Statkraft, E-CO Energi og Eidsiva Nett. En eventuell streik vil ha varierte konsekvenser for selskapene, men vil med langvarighet kunne bli alvorlig.

Her hos oss er samtlige 251 ansatte organisert i EL og IT Forbundet berørt av den eventuelle streiken, forteller John Marius Lynne, direktør i Eidsiva Nett. – Vi har forhandlet frem avtale om å videreføre vakt- og beredskapsordningene dersom det blir streik. Dessuten er vi i prosess med å få til det samme når det gjelder nettsentralen. Vi har godt håp om at det kommer på plass.

I en streikesituasjon vil alt av prosjekter, drift og vedlikehold stoppe opp, fortsetter Lynne. – Dersom det oppstår kritiske situasjoner, uansett om streiken blir kort- eller langvarig håper vi at dette lar seg løse med søknader om dispensasjon. Dette er ikke første gang vi er trukket ut blant potensielle streikekandidater. Det er nesten blitt en regel at vi blir berørt.

Også administrerende direktør Alf Inge Berget i E-CO Energi uttrykker bekymring. I påvente av en eventuell streik er beredskapen skjerpet. – Av hensyn til forsyningssikkerheten håper vi å kunne opprettholde en mest mulig normal drift i våre kraftverk. Om streiken stikker kjepper i hjulene for oss i så måte vil vi søke om dispensasjoner.

Inntil situasjonen blir avklart opprettholder Statkraft normalt aktivitetsnivå og forsvarlig drift i henhold til fastlagte planer, men vil fortløpende holde seg oppdatert om utviklingen i meklingen og vurdere hvilke konsekvenser en potensiell streik vil ha for Statkrafts produksjonsvirksomhet,

Ved situasjoner der det er fare for liv og helse, naturskader eller store materielle skader vil Statkraft aktivt arbeide for å avverge slik fare.