Bardunert mast av typen Statnett planlegger å bygge mellom Skaidi og Varangerbotn. Foto: Statnett

Bardunerte master skal redusere Statnetts byggekostnader i Øst-Finnmark, sier Statnett-sjef Auke Lont, som mener NVEs nei til vindkraft i området baserer seg på «tidligere nettvurderinger».

I forrige uke kunngjorde Statnett at de vil søke konsesjon til en 420 kV-forbindelse fra Skaidi til Varangerbotn i Finnmark, etter at Statnett i flere år har nedprioritert å bygge linjen.

– Har Statnett vært for passive da dere satte linjen til Øst-Finnmark på vent?

– Det er et godt spørsmål. Vi har gjort utrolig mye, og da må man noen ganger gjøre noen prioriteringer. Sett fra et porteføljeperspektiv i 2011 var det en helt riktig beslutning den gangen. Å bruke masse ressurser ville ikke vært klokt sett i forhold til den store utfordringen vi har i systemet. Nå har vi en portefølje hvor det er lettere å ta dette inn, sier Auke Lont til Energiteknikk.

Han viser til at det har skjedd mye siden Statnett la Skaidi-Varangerbotn på vent.

 – Vindkraft er konkurransedyktig, det var det ingen som trodde i 2011-2012. Elektrifiseringen av forbruket går dessuten fortere, selv om vi så det i 2012. Nå elektrifiseres fiskebåter og fiskeoppdretten, sier Lont.

Bardunerte master

Et tredje viktig poeng er kostnadsreduksjon.

– De tekniske løsningene vi hadde i 2012, var altfor kostbare til det potensielle forbruket vi hadde. I jobben vi har gjort nå, har vi kommet fram til at vi velger en mye mer kostnadseffektiv utbygging av ledningene. Vi har gjort erfaringer med prefabrikkerte fundamenter. Det bidrar til betydelige kostnadsreduksjoner. Det andre er bardunerte master. De er mye enklere og bruker langt mindre stål, sier Statnett-sjefen.

Øst-Finnmark har nemlig flatt terreng som gjør det mulig å bygge kraftledninger noe annerledes enn det som har vært vanlig de senere årene. Statnett legger derfor til grunn at en ny 420 kV-ledning i Øst-Finnmark bygges med utvendig bardunerte M-master, med prefabrikerte fundamenter, og ved hjelp av mest mulig bakketransport og kran heller enn helikopter. De bardunerte mastene bruker mindre stål og vil være billigere enn tradisjonelle master. I tillegg blir CO2-utslippene lavere.

Den endrede byggemåten kan ifølge Statnett gi store besparelser, anslagsvis 20-40 prosent lavere kostnader enn hva selskapet tidligere forutsatte.

Vil gi «oppdaterte vurderinger»

– Kommer linjen til Varangerbotn til å bli bygget?

– Ingenting er sikkert, det vet jo alle. Vi vil starte en konsesjonsprosess, og vil ha søknadene klare i 2020/2021. Får vi konsesjon, er det ganske naturlig at vi da bygger. Strekningen Skaidi-Adamselv trengs av hensyn til generell forbruksvekst. Fra Adamselv til Varangerbotn knyttes prosjektet til vindkraftplanene i området. Det kan skje mange ting underveis, men vi mener dette er den riktige løsningen for infrastrukturen i nord, sier Lont.

– Hva synes du om at Øst-Finnmark er utelatt fra den nasjonale rammen når dere varsler at dere vil bygge en linje nettopp dit som av mange har blitt oppfattet somen vindkraft-linje?

NVE har basert seg på tidligere nettvurderinger fra Statnett. Statnetts nye nettplan for Finnmark ligger ikke til grunn for NVEs vurderinger. Vi forventer om lag en dobling av kraftforbruket i Finnmark innen 2030. Statnetts plan legger til rette for 175 MW vindkraft i Øst-Finnmark som allerede har fått konsesjon fra NVE. I tillegg legger den til rette for mulige ytterligere volumer, i størrelsesorden 300-500 MW vindkraft totalt. Økt vindkraftproduksjon i området vil være positivt for forsyningssikkerheten. Vi vil bidra med våre oppdaterte vurderinger inn i høringsprosessen for den nasjonale rammen for vindkraft, sier Lont.

Selv om NVE ikke vil ha med Øst-Finnmark i den nasjonale rammen nå, har de åpnet for å ta med området når rammen oppdateres.

Under ser du en skisse til en bardunert mast og en annen type bardunert mast. Foto: Statnett