Trønderenergi ber staten gripe inn for å sikre vindkraftutbygging på Frøya.

Ber Staten gripe inn

Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53

Trønderenergi har konsesjon fra NVE og skulle til å begynne byggingen i mars, men demonstrasjoner gjorde at selskapet ikke rakk å sette i gang innen en kommunal frist.

Da fristen var brutt, bestemte kommunestyret i Frøya at vindprosjektet skulle stanses.

Statlig plan 

I et brev til Olje- og energidepartementet har Trønderenergi nå bedt staten gi konsesjonen virkning som statlig plan. Det er en unntaksordning som kan brukes til å overstyre lokale myndigheter.

– Denne saken er viktig for forutsigbarheten i næringen og for troverdigheten til konsesjonssystemet. Det er derfor en overordnet og prinsipielt viktig sak som vi håper kan avklares raskt, sier Trønderenergis talsmann Bengt Eidem til E24.

Trønderenergi har tidligere varslet at de vil gå rettens vei for å få bygge.

– Siden Frøya kommune risikerer å havne i en situasjon med erstatningsansvar mener vi det er i alles interesse å få saken raskt avklart, sier Eidem til E24.

14 turbiner

Tyske Stadtwerke München eier 70 prosent av prosjektet, mens resten eies av Trønderenergi. Parken skal bestå av 14 180 meter høye turbiner.

Energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) opplyser til Teknisk Ukeblad, som også omtaler saken, at Olje- og energidepartementet nettopp har mottatt anmodningen fra Trønderenergi, og at den vil bli forelagt for Frøya kommune.

«Når kommunen har fremmet sitt syn på saken, vil departementet behandle anmodningen om statlig plan på ordinær måte», svarer Freiberg.

 

 

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.