Trønderenergi ber staten gripe inn for å sikre vindkraftutbygging på Frøya.

Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.

Trønderenergi har konsesjon fra NVE og skulle til å begynne byggingen i mars, men demonstrasjoner gjorde at selskapet ikke rakk å sette i gang innen en kommunal frist.

Da fristen var brutt, bestemte kommunestyret i Frøya at vindprosjektet skulle stanses.

Statlig plan 

I et brev til Olje- og energidepartementet har Trønderenergi nå bedt staten gi konsesjonen virkning som statlig plan. Det er en unntaksordning som kan brukes til å overstyre lokale myndigheter.

– Denne saken er viktig for forutsigbarheten i næringen og for troverdigheten til konsesjonssystemet. Det er derfor en overordnet og prinsipielt viktig sak som vi håper kan avklares raskt, sier Trønderenergis talsmann Bengt Eidem til E24.

Trønderenergi har tidligere varslet at de vil gå rettens vei for å få bygge.

– Siden Frøya kommune risikerer å havne i en situasjon med erstatningsansvar mener vi det er i alles interesse å få saken raskt avklart, sier Eidem til E24.

14 turbiner

Tyske Stadtwerke München eier 70 prosent av prosjektet, mens resten eies av Trønderenergi. Parken skal bestå av 14 180 meter høye turbiner.

Energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) opplyser til Teknisk Ukeblad, som også omtaler saken, at Olje- og energidepartementet nettopp har mottatt anmodningen fra Trønderenergi, og at den vil bli forelagt for Frøya kommune.

«Når kommunen har fremmet sitt syn på saken, vil departementet behandle anmodningen om statlig plan på ordinær måte», svarer Freiberg.