BKK vurderer å bygge vindkraft i Matre. Foto: Øyvind Lie

BKK undersøker mulighetene for å bygge 200-300 MW vindkraft i Masfjorden, og er fornøyd med at NVE har tatt området med i sin nasjonale ramme for vindkraft.

– Vi er glad for at NVEs kartlegging støtter opp under vår konklusjon om at dette området kan egne seg for vindkraftutbygging. Vi har valgt ut dette planområdet blant annet fordi det ligger tett opp til våre kraftverksanlegg og driftsmiljø i Matre, med kort avstand til eksisterende nettløsninger som også har ledig kapasitet sier Olav Osvoll, BKKs konserndirektør for produksjon i en pressemelding.

Mandag overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat sin nasjonale rammeplan hvor de pekte ut 13 områder som var spesielt godt egnet for vindkraftutbygging.

I Matre har BKK utbygd infrastruktur, og vindkraftproduksjon kan ifølge selskapet sikre eksisterende og nye arbeidsplasser lokalt. Som stor vannkraftprodusent kan BKK samkjøre vannmagasin og vindkraft og slik skape ekstra verdier.

BKKs lokale forankring bidrar også ifølge selskapet til at verdiene av naturressursene blir igjen i regionen.