To av de eksisterende fergene mellom Moss og Horten kan også elektrifiseres, hvis det blir tilgang på lading i Moss. Foto: Ulf Larsen/Wikimedia Commons

Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.

Enova støtter klimaprosjektet med i overkant av 31 millioner kroner.

– Da vi inngikk kontrakten med Statens Vegvesen om sambandet i 2014, var det strenge miljøkrav, men teknologien var ikke moden nok for elektrisk drift. Nå har teknologi og kompetanse utviklet seg, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen ifølge en pressemelding fra Enova.

64,5 prosent elektrisk

Store batterier om bord og høyspentlading ved kai i Horten gjør at ferja inntil videre vil bli ca. 64,5 prosent elektrifisert, med tilhørende redusert dieselforbruk og utslipp. De årlige utslippene kuttes ifølge Enova med 3.874 tonn CO2, tilsvarende utslippene fra 3.400 nye bensinbiler.

Dersom det senere blir tilgang på lading også i Moss, vil den nye ferja gå 100 prosent elektrisk. Bastø Fosen vil da vurdere å bygge om to av de nyere fartøyene slik at også disse kan gå helelektrisk.

Moss–Horten transporterer årlig 1,8 millioner kjøretøyer og 3,7 millioner reisende over Oslofjorden. Det nye fartøyet vil fra januar 2021 gå inn som ett av fem fartøy på sambandet.

Høy effekt

Moss–Horten blir det 34. ferjesambandet som elektrifiseres med støtte fra Enova. Batteripakken om bord vil lade opptil 7,2 MW.

– Det er i utgangspunktet ingen enkel oppgave å elektrifisere såpass store og energikrevende ferjer som Bastøferga. Her blir det gjort mulig av innovativ høyspentlading og den største batteripakken vi har sett på ferjer så langt. Satsingen til Bastø Fosen bidrar til å utvikle og bygge erfaringer med ny teknologi som vil komme hele maritim sektor til gode, og vi er glade for å kunne bidra til at dette prosjektet ser dagens lys, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.