Store elektrolyseanlegg vil vind- og solenergi kan komme raskere enn ventet, ifølge danske Energinet.

Såkalte PtX-anlegg (power to X), hvor strøm via elektrolyse lages til hydrogen eller foredles til andre brennstoff, for eksempel metanol og ammoniakk, kan spre seg hurtigere enn hittil antatt, ifølge en ny analyse fra danske Energinet.

– Den nye analysen peker på at utviklingen med PtX ser ut til å kunne komme enda raskere enn vi tidligere har forventet. En rekke tendenser i energisektoren gjør at utbygging med PtX kan begynne å akselerere i løpet av få år. Vi har de siste årene sett et større fall i prisene på fornybar kraftproduksjon. Elektrolyseteknologien er så smått begynt å skalere opp med betydelige prisfall til følge, og samtidig er det en stigende etterspørsel etter grønne brensler til blant annet industri- og transportsektoren, sier energistrategisk rådgiver Carsten Vittrup i Energinet i en pressemelding.

Utbredelsen av PtX-anlegg kan være med til å optimere utnyttelsen av eksisterende elinfrastruktur, fordi elektrolyseanleggene kan skru opp og ned elforbruket etter hvor mye strøm som til enhver tid produseres. Slik kan nettet enklere balanseres,  og mer sol- og vindkraft kan fases inn i systemet.

Ifølge Energinet er det derfor viktig å planlegge for denne utviklingen i nettet, blant annet med utvikling av fleksible markedsrammer.