Energiminister Kjell-Børge Freiberg vil ikke la sitt departement ta en fullstendig pause i konsesjonsarbeidet mens de behandler nasjonal ramme for vindkraft. Foto: Øyvind Lie

OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.

Presisert og utdypet med usikkerheten om hvorvidt OED vil behandle ankesak.

Det går fram av et brev energiminister Kjell-Børge Freiberg har skrevet til Stortinget, som svar på spørsmål fra SVs Lars Haltbrekken. Haltbrekken mente at både NVE og OED burde ta en pause i alt arbeid med nye planer om vindkraftverk til den nasjonale planen er ferdig behandlet.

NVE varslet mandag at de ikke vil ta nye saker til behandling. Energiminister Kjell-Børge Freiberg støtter avgjørelsen.

«Som jeg ga uttrykk for da NVE overleverte forslaget til nasjonal ramme, vil det ikke bli gitt nye konsesjoner til vindkraftverk mens nasjonal ramme er til behandling. Jeg mener det vil være hensiktsmessig at nye meldinger og søknader om vindkraft i utgangspunktet heller ikke tas til behandling i denne perioden», skriver energiministeren i sitt svar, som Energiteknikk har sett.

Men det betyr ikke at departementet vil stoppe alt vindkraft-arbeidet. 

«Vindkraftverk som allerede har konsesjon, følges opp av konsesjonsmyndighetene på vanlig måte. Behandlingen av detaljplaner, miljø-, transport- og anleggsplaner mv. og klagebehandling for slike prosjekter vil derfor gå sin gang uavhengig av arbeidet med nasjonal ramme», skriver energiministeren i brevet.

Om energiministeren i svaret viser til vindkraftverk som har fått endelig, stadfestet konsesjon fra OED, eller om han viser til kraftverk som kun har fått konsesjon av NVE og som ikke er ankebehandlet i OED, går imidlertid ikke fram av svaret. Hvis det siste er tilfellet, kan svaret tolkes dithen at OED også kan ta stilling til en eventuell ankesak på et kraftverk NVE har gitt konsesjon til.

På spørsmål fra Energiteknikk gir ikke OEDs kommunikasjonsavdeling noe direkte svar på dette, men understreker at dette ikke har mye å si.

«Vi har bare én klagesak til behandling, så betydningen av de to tolkningsversjonene er rimelig liten», skriver departementet.