Kraftprisen var høy i januar, men kom ned igjen blant annet på grunn av mye vindkraft. Foto: Statkraft

I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.

Det skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin rapport for årets første kvartal.

Gjennomsnittsprisen for strøm i kvartalet var på 46 øre/kWh, om lag på samme nivå som i første kvartal 2018.

Hydrologisk underskudd

Etter toppen i januar falt strømprisen med om lag en tredjedel mot slutten av kvartalet.

– Det er flere årsaker til at strømprisen fikk en topp i slutten av januar. En av faktorene er at det norske kraftsystemet er koblet sammen med Europa og blir påvirket av kontinentale kraftpriser. I løpet av 2018 steg prisene på CO2-kvoter, gass og kull og førte til høyere kontinentale kraftpriser.

Samtidig gikk Norge inn i 2019 med et hydrologisk underskudd. Det var mindre snø og vann i vannmagasinene enn normalt på denne tiden av året, noe som også trakk prisen opp, sier direktør for energi i NVE, Anne Vera Skrivarhaug, i en pressemelding.

Billig vindkraft

Utover i kvartalet sank prisen på CO2-kvoter, gass og kull i Europa, mens temperaturene i Norge steg og det hydrologiske underskuddet ble mindre. Det førte til at strømprisen gikk ned til samme nivå som første kvartal 2018.

– Total nordisk vindkraftproduksjon i første kvartal var på 13,8 TWh som er den høyeste kvartalsproduksjonen som er registrert i Norden. Den høye andelen vindkraftproduksjon i Danmark og Sverige gjorde at Norge hadde tilgang til billigere strøm fra disse landene, sier Skrivarhaug.

I første kvartal har det vært nettoimport av strøm til Norge i 11 av 13 uker. Nettoimporten var på 2,1 TWh i første kvartal 2019 sammenlignet med en nettoeksport på 2,4 TWh i samme periode i 2018.