Thomas Kleinert i Siemens viser fram generatorbryteranlegg for besøkende fra E-CO, Sira-Kvina og BKK. Foto: Øyvind Lie

Kraftselskaper besøkte Siemens i Berlin for å finne ut om det er plass til nye miljøvennlige generatoreffektbrytere for å sikre gamle norske vannkraftverk mot havari og eksplosjon.

I 1973 mistet tre personer livet i en ulykke i Tonstad kraftverk i Sirdal i Vest-Agder. Årsaken var en kortslutning i en oljefylt kabelboks mellom en transformator og en 300 kilovolts kabel. Aggregatet koblet seg automatisk fra strømnettet, men siden generatoren var koblet direkte sammen med transformatoren, utviklet det seg en lysbue. Den skapte et overtrykk som ødela boltene i kabelboksen. Forstøvet olje ble slynget ut i rommet og førte til en eksplosjonsartet brann.

Ulykken ble et vendepunkt for hvordan store kraftstasjoner blir designet, med blant annet egne brytere mellom generator og transformator for hurtig frakopling ved feil.

Mangler plass

I Tonstad kraftverk var det imidlertid ikke plass til å ettermontere slike brytere, og det er det heller ikke i mange andre stasjoner som ble bygget før ulykken.

I midten av mars i år reiste representanter fra E-CO Energi, BKK Produksjon og Sira-Kvina Kraftselskap til Berlin for å se på generatoreffektbrytere hos Siemens. Teknisk sjef i Sira-Kvina Kraftselskap, Bjarne Tufte, var en av dem. Han ville se på muligheten for å installere slike brytere i de fire eldste aggregatene i Tonstad også.

– Fram til nå har vi ikke hatt mulighet for å få plass til dem. Men med løsningene som Siemens nå har, der man kan ta bryterne fra hverandre og gjøre dem mindre ved å sette dem inn uten innkapslingen, får man kanskje mulighet for å få det til. Jeg var der for å lære om det og for å se om vi kan få det til hos oss, sier Tufte til Energiteknikk.

– Hvorfor vil dere ha generatoreffektbrytere?

– For å verne transformatoren og redusere risikoen for havari. I dag kobler transformatoren ut ved feil, men generatoren vil fremdeles pumpe energi inn i feilstedet med fare for eksplosjon, sier Tufte.

Kreativt møte

Da Solhom kraftverk i Kvinesdal i Vest-Agder fra 1974 nylig ble bygget om, flyttet Sira-Kvina ut to transformatorer og fikk dermed plass til to generatoreffektbrytere fra Siemens for å øke sikkerheten. Kraftverket ble satt i drift i 1974.

I Aurland 1, satt i drift i 1973, har E-CO Energi et lignende problem som Sira-Kvina. Kraftverket ble planlagt før Tonstad-ulykken, og det var ikke satt av plass til generatoreffektbrytere.

Under møtet, hvor Energiteknikk var til stede som flue på veggen, analyserte Siemens’ eksperter problemstillingen og så på mulighetene for å få plass til disse likevel, ved svært kreativ bruk av plass.

Med tegninger av kraftverkene fra 1960-tallet på storskjerm forsøkte representantene fra både Siemens og kraftselskapene i felleskap å finne ut hvordan de nye bryterne kunne plasseres, enten det var hengende på veggen, på skrå, opp ned eller på høye føtter.

Diskusjonen var så god at pausen før middagen ble forkortet med en time.

Konklusjonen var at det trengtes mer nøyaktige mål for å si noe sikkert. Men Siemens har tro på at det skal finnes gode tekniske løsninger for de fleste stasjonene. 

– At det var flere selskaper som utvekslet erfaringer og tanker var veldig nyttig. E-CO og Aurland 1 er ganske lik våre stasjoner, så de ga flere gode innspill, sier Tufte.

Dropper klimaversting

Siemens la i møtet stor vekt på fordelen ved at bryterne bruker vakuum-teknologi og ikke SF6-gass for bryting av store strømmer.

– Hovedfordelen er at vi har et miljøvennlig produkt som samtidig gir de laveste driftskostnadene på markedet. Vakuum-teknologien har lave vedlikeholdskostnader, og er nå tilgjengelig for generatoreffektbrytere på et høyt spenningsnivå, sa salgssjef for prosjektsalg Thomas Kleinert i Siemens AG til Energiteknikk.

– Hva er problemet med SF6-gass?

– Vi snakker om generatorbrytere med 40 kg SF6-gass hvor det er en tillatt lekkasjegrad på 1 prosent av dette i løpet av et år. Det er ikke store volumer, men SF6 som klimagass er 23.000 ganger mer potent enn CO2. Så selv små lekkasjer har en enorm påvirkning på miljøet, sier Kleinert.

Han har god tro på det norske markedet.

– Vi ser mange oppgraderings- og utvidelsesprosjekter i Norge hvor det trengs nye generatoreffektbrytere. Med vår teknologi mener jeg vi er godt posisjonert, sier Kleinert.

Omvisning

Også Tufte er glad for at bryterne ikke bruker SF6-gass.

– Hvis vi får havari på bryteren, ville vi fått frislipp av den helseskadelige og miljøskadelige drivhusgassen, og også av spaltningsproduktene som også er helseskadelige, sier Tufte.

Nettopp dette skjedde hos Sira-Kvina da en bryter med SF6-gass gikk i stykker i Solhom kraftverk i 2006. Da oppsto det en høyspent lysbue som førte til utslipp av farlig, spaltbart materiale som måtte luftes ut.

Deltakerne ble også vist rundt på fabrikken og finn et innblikk i produksjon, test og opplæring som gis. Det nye bryteranlegget fra Siemens med 145kV vakuumbryter fikk de også tatt en kikk på.

– Jeg fikk et veldig godt inntrykk av systemet Siemens har for å sikre kvalitet, HMS og oppfølging. Det var veldig betryggende med tanke på å få et produkt som er stabilt, sier Tufte.