Det slippes ut ca. 1 million tonn CO2 per år fra Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Foto: Øyvind Lie

Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.

Kampen mot gasskraft var den dominerende klimasaken i en årrekke. Lenkegjenger og Bondevik-regjeringens avgang hindret ikke at gasskraftverkene ble bygget. Til slutt løste markedets usynlige hånd problemet, ved å gjøre gasskraftproduksjon ulønnsomt på Kårstø og Mongstad. 

Fremdeles har vi imidlertid et gasskraftverk på norsk jord, nærmere bestemt på Melkøya ved Hammerfest. En drøy million tonn slipper Melkøya ut årlig, noe som gjorde LNG-fabrikken til Norges tredje største punktutslipp i 2017. 

Nå trenger Equinor mer kraft for å komprimere gassen fra Snøhvit, og skal få hjelp av Statnett til å vurdere tre ulike løsninger. Den ene innebærer å ta litt mer strøm fra land, mens de to siste innebærer å stenge gasskraftverket og isteden bruke strøm fra nettet. 

Samtidig har NVE gått inn for å legge en av de 13 vindkraftområdene i sin nasjonale ramme nettopp til området rundt Hammerfest. Området har noen av Norges beste vindressurser, og kraft kan produseres for en relativt billig penge. For oljenæringen er billig kraft imidlertid lite verdt hvis ikke forsyningen er sikker. Da trengs det ny linje, fra Skaidi til Hammerfest. Kostnaden for en slik linje trenger ikke kun falle på Equinor, men kan fordeles på mange, både nye vindkraftverk og andre petroleumsaktører. Vår Energi vurderer å øke uttaket av kraft til Goliat-plattformen og andre aktører ser på muligheten for å elektrifisere framtidige felt (Alke, Alta, Wisting). 

Etter å ha vært passive i Nord-Norge i en årrekke, har Statnett nå plutselig tatt en pådriverrolle. Statnett ser at elektrifiseringen av samfunnet går raskere enn man har trodd og at kostnadene går ned. Aktører som tør å løfte blikket og snakke klart om det de ser, blir viktig når Norge nå skal begynne å kutte sine klimagassutslipp.  

Å legge ned landets eneste gasskraftverk og heller ta i bruk fornybar energi for å drive LNG-produksjonen på Melkøya, vil være et skritt i riktig retning.

Det er sterke og mektige aktører involvert i dette spillet, og desto viktigere at både opposisjonen på Stortinget, miljøbevegelsen og vindkraftnæringen er på vakt så ikke prosjektet begraves før noen visste at det lå på bordet.

Dette prosjektet er for viktig til å legges i skuffen.