Illustrasjonsfoto: Vestas

NVE vil ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk før nasjonal ramme er fastsatt.

NVEs forslag til nasjonal ramme ble overlevert til Olje- og energidepartementet (OED) 1. april, og departementet har sendt forslaget på bred høring. Inntil rammen er fastsatt vil NVE ikke behandle meldinger eller søknader om å etablere vindkraftverk, skriver direktoratet i en pressemelding.

– Vi har overlevert NVEs vurdering av hvilke områder som er de mest egnede for vindkraft på land til departementet. Departementet har sendt NVEs vurdering på høring. Vi er nå i en mellomfase. I denne perioden har vi funnet det ryddig å ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk. Det innebærer at vi i denne perioden heller ikke vil sende meldinger eller søknader på høring eller arrangere folkemøter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i meldingen.

Nylig gikk SV ut og krevde en fullstendig pause i konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk i både NVE og OED til den nasjonale planen er ferdig behandlet, slik Energiteknikk tidligere har omtalt.

Energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har ennå ikke besvart SVs spørsmål.