NVE-direktør Rune Flatby opplyser at en vesentlig endring i forutsetningene kan åpne for å innlemme Øst-Finnmark i nasjonal ramme for vindkraft. Foto: Hilde Totland Harket

NVE baserer seg på tidligere nettvurderinger i sitt nei til Øst-Finnmark, sier Statnett. Statnetts nye analyser påpeker usikkerhet, svarer NVE.

Statnett-sjef Auke Lont sa i dag til Energiteknikk at NVE «baserte seg på tidligere nettvurderinger fra Statnett» da de sa nei til å ta med Øst-Finnmark i den nasjonale rammen for vindkraft som ble presentert i går.

Lont påpeker at de forventer en dobling av kraftforbruket i Finnmark innen 2030 og at 420 kV-linjen fra Skaidi til Varangerbotn vil kunne gi opptil 500 MW ny vindkraft i Øst-Finnmark, medregnet de 175 megawattene som har fått konsesjon, men som ikke er bygget på grunn av manglende nett.

Basert på eksisterende nett

NVE-direktør Rune Flatby bekrefter at direktoratet ikke har lagt Statnetts nye linje til Varangerbotn med i sine planer.

– Arbeidet med nasjonal ramme er basert på eksisterende nett og konsesjonsgitt nett der det er tatt investeringsbeslutning. I Finnmark har også reindriftsinteressene spilt en viktig rolle, sier han til Energiteknikk.

Han sier NVE har blitt orientert om Statnetts arbeid knyttet til muligheter for nye nettinvesteringer i Finnmark. Dette arbeidet var et resultat av at Statnett tidligere søkte om fritak for tilknytningsplikt for vindkraftprosjekter i Finnmark, en søknad som ble trukket da Statnett i forrige uke varslet at de vil bygge linjen til Varangerbotn.

Usikkerhet

Men NVE er ikke overbevist av Statnetts forventing for Finnmark vil slå til.

– Statnetts nye analyse påpeker usikkerhet i forbruk i Finnmark. Kapasiteten for ny produksjon vil være avhengig av forbruk i Finnmark og nettkapasitet sørover. Det vil videre ta noen år før de omtalte nettforsterkningene er konsesjonsbehandlet og eventuelle investeringer er gjennomført, sier Flatby.

Han understreker at NVEs forslag til Nasjonal ramme sendes på høring slik at Statnetts vurderinger kan inngå i den videre behandlingen.

– I vårt forslag til nasjonal ramme for vindkraft har vi foreslått at det kan være riktig å oppdatere arbeidet ved behov. En vesentlig endring i forutsetningen kan være en grunn til å gjøre dette, sier Flatby.