Direktør for Reguleringsmyndigheten i NVE, Ove Flataker, innrømmer at arbeidet med de nye effekttariffene er komplisert. Foto: NVE

NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.

I november 2017 sendte NVE ut sin første høring om effekttariffer. Forslaget om å innføre en såkalt abonnert effekt – der kunden velger et maksforbruk og må betale dyrt for alt forbruk som ligger over dette – ble imidlertid så sterkt mislikt av kraftbransjen at NVE måtte trekke forslaget.

Etter mye diskusjon var planen at saken skulle på ny høring i første kvartal i år. Nå er høringen utsatt til høsten.

– Vi bruker den tiden som er nødvendig for å få på plass et godt høringsdokument, og forventer å kunne legge fram dette til høsten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

NVE vil endre nettleiestrukturen for at nettselskapene ikke skal investere mer i økt nettkapasitet enn nødvendig, og for at strømkundene skal betale for den nettkapasiteten de legger beslag på. 

Åpner for utsettelse

Direktør for Reguleringsmyndigheten i NVE, Ove Flataker, kan ikke love at de nye tariffene blir innført fra 1. januar 2021, slik som til nå har vært planen.

– Vi har ikke tatt stiling til når det bør tre i kraft. Vi må gi oss litt mer tid for å være sikre på at alle innspillene som har kommet blir håndtert på en fornuftig måte. Vi har ikke lyst til å komme i en situasjon slik som forrige gang at vi ikke får gjennomført det vi foreslår, sier Flataker til Energiteknikk.

– Kan dette regelverket nå innføres fra 1. januar 2021, slik som til nå har vært planen?

– Det kan godt hende at det er for knapp tid, og at vi bør drøye det litt.

– Er det realistisk å få det fra 1. januar 2021?

–  Alt er mulig hvis man vil. Men om det er fornuftig er en annen sak. Målerne er jo på plass, de er jo rullet ut. Men det kan godt hende man skal bruke noe mer tid for å informere og designe dette. Men det har vi ikke tatt noen ordentlig vurdering av nå, sier Flataker.

Angår alle

– Dere har holdt på med denne prosessen veldig lenge nå, med første høring i november 2017. Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Vi rakk ikke å legge fram noe i mars, og vi rekker ikke noe før sommeren.  Det viser at dette ikke er lett. Det er mange synspunkter og innvendinger og skepsis fra en del hold. Dette angår alle, det har virkninger for alle som bruker strøm på lavere nettnivåer, sier Flataker

Forslaget om abonnert effekt gikk ikke gjennom, og nå satser isteden direktoratet på å la det være mer åpent for hvert enkelt nettselskap å velge løsning, med krav i forskriften som kan oppfylles på ulike måter.

En annen konfliktlinje handler imidlertid om man bør innføre effekttariffering i det hele tatt, noe blant annet forbrukermyndighetene og Huseiernes Landsforbund har vært kritiske til.

– Er denne siste konfliktlinjen hovedgrunnen til at det tar mer tid?

– Det er ikke bare det. Men det er klart at innvendingene som kommer om vi trenger tariffene og hvordan de vil virke, er en viktig ting å få håndtert på en god måte, sier Flataker.

Han viser også til at NVE har fått ny sjef som skal få anledning til å sette seg inn i problemstillingen og ha dialog med partene.