NVE vil unngå unødvendige barrierer for sluttbrukermarkedet for strøm. Illustrasjonsfoto: Hafslund

Ønsker innovativt strømmarked

NVE vil legge til rette for innovative aktører i ny modell for sluttbrukermarkedet for strøm.
Fredag, 26 april, 2019 - 12:01

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE laget en rapport som beskriver hvordan en ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm vil påvirke muligheten for innovasjon og etablering av nye forretningsmodeller og aktører. 

– Vi er opptatt av at innføringen av ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet ikke skaper unødige barrierer for nye og innovative markedsaktører, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE i en pressemelding.

Kraftbransjen utfordres

I rapporten ser Oslo Economics på innovasjon og utvikling i sluttbrukermarkedet for strøm og hvilke forretningsmodeller og aktører som muligens kan etablere seg der i fremtiden.

– Vi ser at tradisjonelle bransjer, også kraftbransjen, utfordres av konkurranse fra nye typer aktører og forretningsmodeller basert på ny teknologi. Sluttbrukere får dermed tilgang til et bredere og mer innovativt tjenestetilbud. NVE ønsker at reguleringen av sluttbrukermarkedet for strøm skal være teknologinøytral, og legge til rette for innovasjon i produkter og tjenester, sier Grøtterud.

Bygger ned barrierer

I rapporten trekker Oslo Economics frem digitalisering og effektivisering av prosesser og tjenesteområder, og utvikling av ulike energitjenester som tilbys på toppen av strømleveransen eller som kan selges separat fra denne. Dette inkluderer utvikling av forretningsmodeller, produkter og tjenester knyttet til egenproduksjon, lagring og styring av forbruk hos sluttbruker.

Oslo Economics ser videre på hva slags effekt NVEs regulering av ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet vil ha for nye aktører og forretningsmodeller. Den nye markedsmodellen bidrar ifølge konsulentselslskapet til å bygge ned strukturelle etableringsbarrierer gjennom å etablere et tydeligere skille mellom monopol og marked.

 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.