NVE vil unngå unødvendige barrierer for sluttbrukermarkedet for strøm. Illustrasjonsfoto: Hafslund

Ønsker innovativt strømmarked

NVE vil legge til rette for innovative aktører i ny modell for sluttbrukermarkedet for strøm.
Fredag, 26 april, 2019 - 12:01

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE laget en rapport som beskriver hvordan en ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm vil påvirke muligheten for innovasjon og etablering av nye forretningsmodeller og aktører. 

– Vi er opptatt av at innføringen av ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet ikke skaper unødige barrierer for nye og innovative markedsaktører, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE i en pressemelding.

Kraftbransjen utfordres

I rapporten ser Oslo Economics på innovasjon og utvikling i sluttbrukermarkedet for strøm og hvilke forretningsmodeller og aktører som muligens kan etablere seg der i fremtiden.

– Vi ser at tradisjonelle bransjer, også kraftbransjen, utfordres av konkurranse fra nye typer aktører og forretningsmodeller basert på ny teknologi. Sluttbrukere får dermed tilgang til et bredere og mer innovativt tjenestetilbud. NVE ønsker at reguleringen av sluttbrukermarkedet for strøm skal være teknologinøytral, og legge til rette for innovasjon i produkter og tjenester, sier Grøtterud.

Bygger ned barrierer

I rapporten trekker Oslo Economics frem digitalisering og effektivisering av prosesser og tjenesteområder, og utvikling av ulike energitjenester som tilbys på toppen av strømleveransen eller som kan selges separat fra denne. Dette inkluderer utvikling av forretningsmodeller, produkter og tjenester knyttet til egenproduksjon, lagring og styring av forbruk hos sluttbruker.

Oslo Economics ser videre på hva slags effekt NVEs regulering av ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet vil ha for nye aktører og forretningsmodeller. Den nye markedsmodellen bidrar ifølge konsulentselslskapet til å bygge ned strukturelle etableringsbarrierer gjennom å etablere et tydeligere skille mellom monopol og marked.

 

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?