Energiminister Kjell-Børge Freiberg (t.v.) snakker med NVE-sjef Kjetil Lund og klima- og miljøminister Ola Elvestuen før nasjonal ramme for vindkraft presenteres. Foto: Øyvind Lie

Selv om Statnett vil bygge ny 420 kV-linje til Varangerbotn, er Øst-Finnmark utelatt i NVEs nasjonale ramme for vindkraft. - Kortsiktig, mener Norwea.

Torsdag kunngjorde Statnett at de vil søke om konsesjon for kraftlinjen mellom Skaidi og Varangerbotn, en linje vindkraftutbyggerne i Øst-Finnmark har etterlyst i årevis. Norges mest effektive vindkraftverk, Raggovidda, ligger i Øst-Finnmark, hvor vindforholdene er ekstremt gode.

Da nytiltrådt vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund overrakte forslaget til nasjonal ramme for vindkraft til energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) var imidlertid Øst-Finnmark utelatt. I Finnmark var det kun funnet plass til ny utbygging vest i fylket.

– Kortisiktig

Det får Norsk vindkraftforening (Norwea) til å reagere.

– Først og fremst er det veldig fint at Finnmark er med. Når det er sagt, virker det noe kortsiktig å ekskludere Øst-Finnmark på grunn av manglende nettkapasitet nå. Dette illustrerer det alle tilsynelatende er enige om, at mye må oppgraderes når man får ny kunnskap, eksempelvis av nettkapasitet, sier Norwea-direktør Øistein Schmidt Galaaen til Energiteknikk.

Prosjektleder Harald Dirdal for det planlagte vindkraftverket Davvi, i grenseområdene mellom kommunene Lebesby, Tana og Porsanger, tar kraftigere i.

– Jeg ble veldig overasket. Det er dramatisk å nekte Øst-Finnmark å ta del i verdiskapingen vindkraft representerer, sier han til Energiteknikk.

Han tror imidlertid det likevel kan komme vindkraft øst i fylket.

– Her er det malt med relativt bred pensel. Det er helt åpenbart at utenfor ja-sonene vil du ha områder som har akkurat like gode kvaliteter som innenfor ja-sonene. Så det må en vurdere individuelt når en søker om konsekvensutredninger, sier han.

Peker på Statnett

Den nye NVE-sjefen forsvarer avgjørelsen om å ikke ta med Øst-Finnmark.

– Det er ikke så rart. Det er begrensninger i nettkapasiteten. Rapporten som ligger til grunn for å vurdere nettkapasiteten i arbeidet som er gjort, er utarbeidet av Statnett, sier Lund, og påpeker at også reindriftsinteressene har spilt inn i vurderingen.

– Så selv når linjen til Varangerbotn kommer, vil det være begrensninger for vindkraft?

– Ja, for stor produksjon vil det være det.

–  Så hvis Statnetts kunngjøring om at de vil søke om linje til Varangerbotn hadde kommer litt før, hadde det altså ikke hatt noe å si fra eller til for om Øst-Finnmark ble tatt med?

– Nei, Statnett har vært med på dette arbeidet, arbeidet med nett og kapasitet er laget av Statnett, sier Lund. Han understreker overfor Energiteknikk at Statnetts arbeid med linjen til Varangerbotn var kjent i NVE og tatt høyde for i direktoratets analyser.

Videre understreker han at Finnmark er med i den nye rammen, siden Porsangerhalvøya er pekt ut.

Bred høring

For energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) er det ennå for tidlig å vurdere det tilsynelatende paradokset ved at Øst-Finnmark ikke er med.

– Nå har jeg fått overlevert rapporten i dag. Den skal ut på bred høring og så skal vi konkludere når vi har hatt en god og bred høringsrunde. Utover det er det vanskelig for meg å kommentere det jeg har fått overlevert i dag, sier Freiberg.

Fra opprinnelig 43 analyseområder har NVE i planen landet på 13 områder som de mener er mest egnet for vindkraftutbygging, Kun ett av dem ligger nord for Trøndelag, i Vest-Finnmark. 

Kartet skal brukes som et styringsverktøy for hvilke områder som vil bli prioritert. Det vil være mulig å søke om konsesjon også utenfor de utvalgte områdene. Men det skal være vanskeligere å få konsesjon der, og NVE legger ikke opp til å gi slike saker samme prioritet.