sk4
Fra leggingen av Skagerrak 4-forbindelsen. Foto: Robert Hansen

I over halvparten av tiden i 2018 overførte Statnett og Energinet kraft over Skagerrak uten at det var lønnsomt. Det tapte de 40 millioner kroner på.

Når kraft overføres på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark, tapes ifølge Statnett mellom 2,5 og 2,7 prosent den overførte energien på vegen.

Når kraftprisen er omtrent like høy på begge sider av kabelen, skulle man derfor tro at kabelen skrus av. Men slik er det ikke.

I hele 58 prosent av tiden i 2018 var kostnaden ved krafttapet i kabelen høyere enn flaskehalsinntekten, altså inntekten man får ved å sende kraft mellom to områder med ulik pris.

Det går fram av en rapport om kraftsystemet som Statnett har sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og som Energiteknikk har sett.

Taper 40 millioner

Norge har fire kabelforbindelser til Danmark, Skagerrak 1-4, med en samlet teknisk kapasitet på 1700 MW.

Statnett opplyser til Energiteknikk at kostnaden ved å sende kraft på forbindelsen i timer der tapskostnaden var større enn flaskehalsinntektene i fjor var 19,8 millioner norske kroner for Statnetts del. Tapet er like stort for danske Energinet, som eier den andre halvparten av kabelen.

Dette er ikke nytt. I 2015 var tapskostnaden høyere enn flaskehalsinntekten i 54 prosent av tiden, i 2016 i 62 prosent av tiden mens slik overføring i 2015 skjedde i hele 67 prosent av tiden.

Dette betyr selvsagt ikke at kablene som sådan er tapsprosjekter. Tvert imot. I den resterende tiden er nemlig prisforskjellen mellom Sør-Norge og Jylland så stor at det kan være svært lønnsomt å overføre kraft, selv om man taper noen prosent på veien.

Statnetts halvpart av nettoinntekten fra spothandelen på Skagerrak-forbindelsen, når tapskostnaden er trukket fra, var i fjor hele 183,46 millioner kroner. Også i tidligere år har nettoinntektene fra kablene vært svært gode. Men altså ikke så gode som de kunne vært.

Vil ha endring

Et unødvendig tap på 40 millioner kroner er da heller ikke noe Statnett og Energinet fornøyd med. Derfor sendte de i mars en felles søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og danske energimyndigheter om å få innføre såkalt implisitt tapshåndtering.

Det innebærer at tapskostnaden blir tatt med i fastsettelsen av hvor høy effekt som overføres, og gjør at det i hovedsak ikke vil være kraftoverføring over kabelen i timer hvor tapskostnaden overgår inntektene fra overføringen.

Dette vil redusere overføring i timer med tap kraftig, og er allerede blitt innført på NorNed-kabelen.

Søknaden skal nå på høring før en felles koordinert avgjørelse skal tas sammen med danske myndigheter innen utgangen av juni, opplyser seksjonsleder Vivi Mathiesen i NVE til Energiteknikk.

Tidligere har NVE ivret for en løsning som det her søker om. Nå holder direktoratet sin mening for seg selv.

– Vårt syn er ingen hemmelighet, men vi må avvente saksbehandlingen, sier Mathiesen.