tussa
Foto: Tussa

Tussa fikk i fjor et driftsresultat på 132,5 millioner kroner, 900.000 kroner bedre enn året før.

Selskapets samlede omsetning i fjor endte på 1 048,2 millioner kroner, opp fra 811,7 millioner kroner i 2017.

«Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innenfor alle forretningsområdene», skriver selskapet i en pressemelding.

Hovedårsaken til den høye omsetningen er høyere kraftpriser og at kraftkjøp for videresalg til sluttbruker ble lagt om fra konsernintern handel til konsernekstern handel fra september.

For summen av forretningsområdene er resultatendringene fra i fjor små.

Produserte mindre

Tussa produserte imidlertid kun 594 GWh elektrisk kraft i 2018, mot 745 GWh i året før.

Til gjengjeld fikk de mer for kraften. I 2018 var gjennomsnittlig spotpris i området 42,3 øre/kWh, mot 27,5 øre/kWh i 2017. 

Tussa kraftverk ble stanset fra mars til august for planlagt vedlikehold og oppgradering. Det er ventet at produksjonen i kraftverket vil øke med rundt 15 GWh, eller 5 prosent, på årsbasis.

Tenneelva kraftverk, med en forventet årsproduksjon på 10 GWh, ble satt i drift heit på slutten av året.   

Bedring i Mørenett

Tussa eier 46,34 prosent av Mørenett. Tussas del av Mørenett hadde i 2018 et driftsresultat på 54,6 millioner kroner, mot 41,2 millioner kroner året før.

Tussas resultat før skatt i 2018 ble 56,2 millioner kroner, 600.000 kroner mer enn året før. Styret i Tussa har vedtatt å sette av 39,5 millioner kroner til utbytte, i samsvar med aksjonæravtalen som gir signal om et utbytte på 60 prosent av gjennomsnittet av de tre siste årsresultatene.