Ordfører Roger Osen på Smøla vil hindre at nasjonal ramme for vindkraft brukes til å hindre nye vindmøller på Smøla. Foto: Øyvind Lie

Nasjonal ramme bør presisere at det kan bygges nye vindmøller i gamle parker, foreslår Smøla-ordfører Roger Osen.

– Vi er litt bekymret for hva som skjer ved fornyelse av konsesjoner. Det er tenkt at det ikke skal ha konsekvenser. Men vi vet at ved fornyelse av konsesjoner, og reinstallering av vindmøller, vil det gjøres andre vurderinger, for eksempel når det gjelder høyde.

Da kommer omkampsvinduet. Da blir det slik at «vi er ikke en del av nasjonal ramme, ergo er det ikke tenkt at det skal være vindkraft der» når den eksisterende parken tas ut av drift, sa Roger Osen (Ap) på et landsmøteseminar i regi av Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommune (LNVK) på Gardermoen torsdag.

Han påpekte at samfunnet i stadig større grad legger vekt på plandokumenter.

– Når det ikke er en del av et plandokument, kan det i fremtiden brukt mot oss alle vertskommunene som ikke er med. Jeg kunne tenkt meg at det går fram i planen at områdene med eksisterenede parker er for vindkraft, og at det er grundig vurdert og at konsesjoner er gitt, sa han.

Mye styr

Derfor ønsker han at rammen i mye større grad omhandler hvordan regimet skal være for eksisterende parker og eksisterende berørte områder.

– Jeg tror sterke særinteresser kan bruke det at det ikke er en del av planen som en inngang for å protestere og lage mye styr, utdyper Osen overfor Energiteknikk.

– Så du mener det bør slås helt klart fast at man kan få bygge nytt der det allerede er parker, selv om det er utenfor den nasjonale rammen?

– Ja, jeg mener at eksisterende konsesjoner og eksisterende vindkraftverk bør være definert i planområdet siden det er gjort en grundig konsesjonsbehandling allerede, sier han.

– Så du mener det bør bygges nye vindmøller på Smøla når de eksisterende må skiftes ut?

– Ja, helt klart.

Mette nordmenn

Han sier oppslutningen hos befolkningen på Smøla til vindparken er stor.

– Vi har en litt annerledes kultur, for vi har erfaring. Vi synes det er et flott bidrag. Innbyggerne er glade i parken sin. Jeg kan navnet på de fleste som bor på Smøla, og jeg kan ikke navnet på en eneste person som er direkte motstander av Smøla vinidpark, sier Osen.

– Hvorfor er det så annerledes på Frøya?

– Jeg skal ikke gå inn å analysere hvorfor det er så mye motstand. Men vi har et ansvar alle sammen for å være objektive og ha objektiv informasjon. Nå er holdningen blitt at man er mot vindkraft generelt. Vi er så mette i Norge, at vi kan si nei til det meste, fordi vi har det så bra nå. Vi har vår egen kraft, god økonomi og et næringsliv som går bra. Det er basert på nåsituasjonen. Da sier vi nei til kjempemuligheten som dette er, sier Osen.

Han la i sitt innlegg vekt på at kommunen gjennom eiendomsskatten har kunnet bygge idrettshall og kulturhus og støtte utvikling av næringslivet. Det har ifølge Osen bidratt til at kommunen ikke lenger mister innbyggere som før.

Han mener kommunen også har et ansvar til å bidra.

– Vi kan ikke bare sitte i distriktet og tenke at vi har flott natur og forvente at storsamfunnet skal legge til rette for at vi fortsatt skal bo her. Vi er nødt til å bidra skal vi fortsatt ha en distriktspolitikk som er bærekraftig for landet vårt. Da må vi gjøre noe, vi må gi noe og dele på noe. Vi skal ha betalt for det, men da må vi tåle at det skjer ting, sa Osen.

Går ut på dato

Smøla vindpark består av 68 vindmøller på til sammen 150 MW med en årlig produksjon på 356 GWh. De 20 første møllene ble satt i drift i 2002, de 48 siste i 2005.

Rotorene har diameter fra 76 til 82,4 meter, og høyden på tårnet er 70 meter.

Statkraft har konsesjon til 2035, og Statkraft gjør ifølge Osen nå en studie for å finne ut når vedlikeholdskostnadene overskrider erstatningskostnadene, slik at vindmøllene bør skiftes ut. Statkraft har tidligere anslått at parkens tekniske levetid utgår i i 2025.

– De begynner å få store kostnader på gir og lagre. Det er store komponenter som er kostbare å skrifte ut, og som de kanskje ikke får inntjening nok på de siste leveårene, sier Osen.

– Men de nye vindmøllene kan vel bli dobbelt så høye?

– Det kan jo hende, det vet vi ikke noe om. Men trenden er at det blir høyere møller, og færre. Men med en positiv grunnholdning i utgangspunktet er det kanskje lettere å få aksept for slike ting.

– Det har blitt sagt at parken ikke ville fått konsesjon om søknaden kom i dag, på grunn av det man nå vet om fugleproblematikken. Tror du at repowering blir godkjent?

– Jeg vet ikke. Hvis dette var helt jomfruelig område, kan det ha blitt nei, sier han.

– Kan ikke det føre til at dere får nei nå?

– Det vet jeg ikke. Men det er spesielt havørnbestanden det er snakk om, og den er voksende. Vi har hatt en fortrengning i selve parken, men parken er en liten del av Smøla. I umiddelbar nærheten til parken, vokser bestanden, sier han.