Arkivfoto: Johannes Jansson

Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.

Det skriver danske Ingeniøren.

I 2016 ble det kjent at to ulike typer elmålere som avregner kunder med solceller forskjellig.

En arbeidsgruppe under Energisstyrelsen konkluderte i fjor med at ca. 53.000 egenprodusenter av solceller, rundt halvparten av alle solcelleeiere på det tidspunktet, hadde såkalt fasemåler, som ikke måler korrekt.

Nå har den danske Energistyrelsen kunngjort at alle nye fjernavleste strømmålere skal være av typen summasjonsmålere.

Likevel må forbrukerne selv betale for å skifte til summasjonsmåler, ifølge kunngjøringen.

Avregner hver enkelt fase

Problemet med fasemålere er at de avregner forbruk individuelt på hver av de tre fasene.

På fase 1 finnes typisk solcellenes elproduksjon og noe av husets elforbruk, mens kraftforbruk til tørketromler eller vaskemaskiner avleses på fase 2 og 3, skriver Ingeniøren.

Dermed kan solcelleeieren for eksempel bli avregnet for et 2 kW effektforbruk samtidig som solcellene produserer 3 kW.

Rettsak

En summasjonsmåler trekker fra solcellenes elproduksjon fra husstandens elforbruk og sender så nettoresultatet til nettselskapet.

Forskjellen mellom de to målertypene kan være mellom 100 og 400 kroner i året, og har fått større betydning de siste årene, når solcellestrømmen avregnes på timebasis.

Den danske organisasjonen Energiforbrukerne er svært lite tilfreds med avgjørelsen. De mener nettselskapene må betale for utskiftningen, og varsler at de vil gå til rettsak mot staten for å slippe regningen.