Forskningsdirektør Sonja Berlijn i Statnett la fram selskapets nye FoU-program under deres FoU-konferanse på Ullevaal i Oslo onsdag. Foto: Atle Abelsen

Statnett har lansert et FoU-program på 600 millioner kroner over fem år, og inviterer bransjen og industrien til å være med og utvikle framtidas kraftnett.

Onsdag avsluttet Statnett sin årlige FoU-konferanse med å lansere et nytt FoU-program. Mens Statnetts foregående FoU-program var på 90 millioner kroner årlig, trappes dette nå altså opp til 120 millioner kroner årlig.

Pengenes skal brukes til å forske fram de beste løsningene på utviklingen av morgendagens transmisjons- og distribusjonsnett. Statnet inviterer forskningsinstitutter, industribedrifter og kraftselskaper, helst organisert i konsortier med internasjonal deltakelse.

Programmet skal finansieres med forskjellige virkemidler. Statnett skal selv stå for rundt 30 prosent fra interne ressurser. Resten skal komme fra deltakerne, blant annet gjennom NVEs FoU-ordning, i tillegg til at de håper at det offentlige hjelpemiddelapparatet bidrar.

– Vanligvis har vi en giringsfaktor på 5, sier Statnetts forskningsdirektør Sonja Berlijn til Energiteknikk.

Dropper tekniske smartgridløsninger

Berlijn lister opp hvorfor det er så viktig for et transmisjonsselskap å investere så mye penger i forskning og utvikling:

– Samfunnet skal elektrifiseres og gjøres klimanøytralt. Kraftsystemet skal digitaliseres. Vi skal utvikle nettet og kraftsystemet på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Samtidig skal datasikkerheten opprettholdes. Og til alt dette trenger vi enda flere høyt kompetente fagfolk på alle nivåer. Det er alvorlige utfordringer vi står overfor, der FoU er et viktig innsatsmidde.

Berlijn forteller at programmet har fire undergrupper: Datadrevet beslutningsstøtte i sanntid; samarbeid om framtidas energisystem; digital, sikker og kostnadseffektive annlegg og kontinuerlig kompetanseutvikling.

En av forskjellene fra det foregående FoU-programmet er at de fra 2020 ikke lenger skal forske på tekniske smartgridløsninger.

– Der har vi ikke lenger så sterkt behov, dette er et område det er mer naturlig at distribusjonsselskapene konsentrerer seg om. Men det er viktig å se på samhandling mellom DSO-er og oss som TSO, sier Berlijn.

Viktig datasikkerhet

Hun mener at forholdet (grensesnittet) mellom transmisjons- og distribusjonsselskaper (TSO/DSO) må vies oppmerksomhet, og hvordan de kan samhandle med DSO-ene om elektrifiseringen av flere samfunnssektorer.

– Elektrifiseringen av samfunnet krever et godt og smidig samarbeid, og det er flere uklare områder som bør belyses gjennom en FoU-innsats, sier hun.

Forskningsdirektøren har et sterkt ønske om at datasikkerhet (cyber security) får en sentral rolle i flere av prosjektene.

– Her trenger vi å øke vår kompetanse, for å holde tritt med trusselbildet. Gjennom digitaliseringen har vi blitt like mye et infrastrukturselskap på IKT som på elektrisk kraft. Både vi og resten av bransjen har en stor jobb å gjøre i å utvikle vår kompetanse på dette området, ikke minst på alt som har med sikkerhet å gjøre.

Flere kvinner ønskes

Selv om Statnett helst ser at søkerne organiserer seg i konsortier, sier hun at også enkeltstående bedrifter og forskningsinstitusjoner kan søke.

– Og det er ingen ulempe om prosjektlederen er en kvinne. Dersom minst tre av ti prosjektledere er kvinner, blir denne forskningsdirektøren veldig fornøyd, sier hun.

Kommende mandag arrangerer Statnett en søkerkonferanse for aktuelle kandidater. Nærmere 20 søkere meldt sin interesse, og Berlijn håper at enda flere melder seg. Søknadsfristen for utlysningen er allerede 30. april.