SV vil ha en midlertidig pause i konsesjonsbehandlingen for vindkraft. Foto: Siemens

Det er viktig med en fullstendig pause i konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk i NVE og OED til den nasjonale planen er ferdig behandlet, ifølge SV.

Det er SVs Lars Haltbrekken som skriver dette i et skriftlig spørsmål til energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Rammeplanen for vindkraft som regjeringen mottok fra NVE for en uke siden, er nå sendt på høring med frist 1. august. Deretter skal planen videre til behandling i regjeringen.

Vil ha pause

Da planen ble lagt fram, kunne energiministeren ikke si hvor lang tid han tar sikte på å bruke før planen er ferdig behandlet.

«Nå som forslaget til plan er sendt ut på høring er det viktig å ta en fullstendig pause i all behandling av nye vindkraftverk i NVE og OED. Hvis ikke risikerer vi at det jobbes videre med planer om utbygging i verdifulle naturområder som man senere finner ut at det ikke burde vært bygd ut vindkraft i», skriver Haltbrekken i sitt spørsmål.

«Vil statsråden sikre at det ikke gis konsesjon til nye vindkraftutbygginger, og at det tas en pause i alt arbeid med nye planer om vindkraftverk i NVE og OED til den nasjonale planen er ferdig behandlet», skriver han videre.

Ennå ikke svart

Energiministeren har ennå ikke besvart SVs spørsmål, og OEDs informasjonsavdeling svarer dette på spørsmål fra Energiteknikk om de vil stoppe konsesjonsbehandlingen slik Haltbrekken ønsker:

«Vi har mottatt spørsmålet fra representant Haltbrekken , og vil svare Stortinget innen fristen», skriver OEDs kommunikasjonsavdeling i en epost til Energiteknikk.