Asgeir Tomasgard i Sintef tror det kan bli lønnsomt å overføre havvind direkte fra norsk sone til utlandet. Arkivfoto: Equinor

En internasjonal aktør undersøker mulighetene for å bygge havvind i norsk sone.

Det går fram i en epost fra Multiconsult til Olje- og energidepartementet (OED) som Energiteknikk har fått innsyn i.

«Jeg jobber i Multiconsult og jobber akkurat nå med en internasjonal kunde som sjekker mulighetene for å bygge et offshore vindkraftverk i norsk sone. Min jobb er å klargjøre så langt som mulig de regulatoriske forholdene», skriver leder for kraftsystem i Multiconsult, Karen Nybakke, i eposten.

«Veldig interessert»

Hun skriver at kunden er «veldig interessert i å vite hvor klare Norge er for å ta imot en søknad for

A) Et vindkraftverk i sørlige Nordsjø med produksjonsradial inn til Norge

B) En mellomlandsforbindelse med et vindkraftverk i norsk sone (dvs. produksjonsradial til flere land)

C) En mellomlandsforbindelse til en hub/interconnector i norsk eller utenlands sone»

Nybakke skriver i eposten at hun tenker det er mest usikkerhet knyttet til mellomlandsforbindelsen.

  «Vil vi ta imot søknader fra private aktører på en mellomlandsforbindelse eller var NorthConnect den siste?», skriver Nybakke.

Hemmelig kunde

Hun vil overfor Energiteknikk ikke si hvem kunden er eller hvor kunden kommer fra.

– Kunden og prosjektet er konfidensielt, så jeg kan ikke si noe mer enn det, sier Nybakke.

– Hvor stor kan parken eventuelt bli?

– Jeg tror det er litt for tidlig å si. Det er noen som er litt nysgjerrige på Norge og norske havområder og hvor langt vi har kommet i reguleringsarbeidet. Det er på et tidlig stadium, og vi snakker ikke så mye om størrelser, men mer om hva som er mulig og hvor langt man har kommet i konsesjonssystemet og om de regulatoriske tingene i Norge. Det er nysgjerrighet rundt hva som er mulig å få til i norske farvann, sier hun.

Eposten er datert 12. april, og hun har ikke fått svar fra OED ennå.

– Er det snakk om bunnfast vindkraft?

– Nei, ikke nødvendigvis. Vi snakker ikke om teknikk egentlig, det er mest regulatorisk, sier hun

Politisk medvind

Timingen for henvendelsen ser ut til å være bra.

Opposisjonen, med Arbeiderpartiet i spissen, kjørte energiminister Kjell-Børge Freiberg hardt i Stortingets spørretime onsdag om utbygging av havvind. I helgen, på sitt landsmøte, fulgte også KrF opp. De vedtok å gå inn for åpning av nye områder for havvind-parker innen rammen av havvind-loven og sette en ambisjon om 3 GW kraft fra havvind i Norge innen 2030.

Leder for forskningssenteret Censes, Asgeir Tomasgard, har også tro på havvind-eksport til utlandet.

– Havvind i de studiene vi har gjort, egner seg best for å forsyne norsk sokkel med strøm og for å forsyne Europa med strøm. Man kan selvfølgelig ta havvind til land i Norge også, men det kan antakelig være billigere å bygge den onshore, sier Tomasgard til Energiteknikk.

– Er norsk havvind virkelig så mye bedre enn vinden lenger sør at dette lønner seg?

– De studiene som en ser fra de eksisterende testanleggene ligger på en utnyttelsesgrad på 60 prosent, som er eksepsjonelt høyt sammenlignet med fastlandsvind.

– Så det lønner seg altså selv om man tar med i beregningene at man må bygge lange kabler for å få fram vinden?

– Det er det våre innledende studier tyder på. Så synes jeg vi skal bruke litt mer ressurser på å analysere samspillet mellom kabellengde, kabeldimensjon og størrelsen på vindparkene, det kommer til å være de sentrale spørsmålene, sier Tomasgard.