15-minutters avregning utsettes, bekrefter de nordiske TSOene. Foto: Energinet/Tuxen Hedegaard

Utsetter 15-minutters avregning minst ett år

De systemansvarlige nettselskapene Norden vil anbefale å utsette implementering av 15-minutters avregning med mer enn et år.
Fredag, 26 april, 2019 - 11:35

Det opplyste Niclas Damsgaard, som leder den nordiske styringsgruppen for programmet nordisk balanseringsmodell, på et seminar i København i regi av de nordiske systemansvarlige nettselskapene fredag. Allerede 14.mars varslet de systemansvarlige nettselskapene om at en slik forsinkelse var mulig. 

Planen var 2020

Fram til nå har planen vært implementering av 15-minutters avregning den 18. desember 2020.  Men Electricity Balancing Guidlines (retningslinjer for kraftbalansering), som inngår i det nye EØS-regelverket som følger av den tredje energimarkedspakken, har sett behovet for lenger implementeringsperiode og åpnet for utsettelse i inntil fire år, ifølge en felles pressemelding fra de nordiske systemansvarlige. 

Implementeringen av 15-minutters avregning innebærer en omfattende endring av system og reguleringer for systemoperatørene. Finere tidsoppløsning i kraftmarkedene har stor betydning for balanseringen av kraftsystemet, og gir behov for utstrakt automatisering og utgjør dermed også en integrert del av utviklingen av Nordisk Balanseringsmodell .

Mer enn ett år

– Vi har behov for en lengre implementeringsperiode for å sikre en robust omstilling, sier direktør for System- og Markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

Hun forteller at TSOene har behov for mer enn et års utsettelse fra deadline som angitt i Electricity Balancing Guideline.

Overgangen til finere tidsoppløsning innebærer også store forandringer for markedsaktører, regionale nettselskap (DSOer/Distribution System Operators) og andre interessenter, og en vellykket implementering er både avhengig av grundige forberedelser fra alle parter og av tett samarbeid og gjensidig involvering mellom TSOene og berørte interessenter, understrekes det i pressemeldikngen. 

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.