15-minutters avregning utsettes, bekrefter de nordiske TSOene. Foto: Energinet/Tuxen Hedegaard

Utsetter 15-minutters avregning minst ett år

De systemansvarlige nettselskapene Norden vil anbefale å utsette implementering av 15-minutters avregning med mer enn et år.
Fredag, 26 april, 2019 - 11:35

Det opplyste Niclas Damsgaard, som leder den nordiske styringsgruppen for programmet nordisk balanseringsmodell, på et seminar i København i regi av de nordiske systemansvarlige nettselskapene fredag. Allerede 14.mars varslet de systemansvarlige nettselskapene om at en slik forsinkelse var mulig. 

Planen var 2020

Fram til nå har planen vært implementering av 15-minutters avregning den 18. desember 2020.  Men Electricity Balancing Guidlines (retningslinjer for kraftbalansering), som inngår i det nye EØS-regelverket som følger av den tredje energimarkedspakken, har sett behovet for lenger implementeringsperiode og åpnet for utsettelse i inntil fire år, ifølge en felles pressemelding fra de nordiske systemansvarlige. 

Implementeringen av 15-minutters avregning innebærer en omfattende endring av system og reguleringer for systemoperatørene. Finere tidsoppløsning i kraftmarkedene har stor betydning for balanseringen av kraftsystemet, og gir behov for utstrakt automatisering og utgjør dermed også en integrert del av utviklingen av Nordisk Balanseringsmodell .

Mer enn ett år

– Vi har behov for en lengre implementeringsperiode for å sikre en robust omstilling, sier direktør for System- og Markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

Hun forteller at TSOene har behov for mer enn et års utsettelse fra deadline som angitt i Electricity Balancing Guideline.

Overgangen til finere tidsoppløsning innebærer også store forandringer for markedsaktører, regionale nettselskap (DSOer/Distribution System Operators) og andre interessenter, og en vellykket implementering er både avhengig av grundige forberedelser fra alle parter og av tett samarbeid og gjensidig involvering mellom TSOene og berørte interessenter, understrekes det i pressemeldikngen. 

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.