15-minutters avregning utsettes, bekrefter de nordiske TSOene. Foto: Energinet/Tuxen Hedegaard

De systemansvarlige nettselskapene Norden vil anbefale å utsette implementering av 15-minutters avregning med mer enn et år.

Det opplyste Niclas Damsgaard, som leder den nordiske styringsgruppen for programmet nordisk balanseringsmodell, på et seminar i København i regi av de nordiske systemansvarlige nettselskapene fredag. Allerede 14.mars varslet de systemansvarlige nettselskapene om at en slik forsinkelse var mulig. 

Planen var 2020

Fram til nå har planen vært implementering av 15-minutters avregning den 18. desember 2020.  Men Electricity Balancing Guidlines (retningslinjer for kraftbalansering), som inngår i det nye EØS-regelverket som følger av den tredje energimarkedspakken, har sett behovet for lenger implementeringsperiode og åpnet for utsettelse i inntil fire år, ifølge en felles pressemelding fra de nordiske systemansvarlige. 

Implementeringen av 15-minutters avregning innebærer en omfattende endring av system og reguleringer for systemoperatørene. Finere tidsoppløsning i kraftmarkedene har stor betydning for balanseringen av kraftsystemet, og gir behov for utstrakt automatisering og utgjør dermed også en integrert del av utviklingen av Nordisk Balanseringsmodell .

Mer enn ett år

– Vi har behov for en lengre implementeringsperiode for å sikre en robust omstilling, sier direktør for System- og Markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

Hun forteller at TSOene har behov for mer enn et års utsettelse fra deadline som angitt i Electricity Balancing Guideline.

Overgangen til finere tidsoppløsning innebærer også store forandringer for markedsaktører, regionale nettselskap (DSOer/Distribution System Operators) og andre interessenter, og en vellykket implementering er både avhengig av grundige forberedelser fra alle parter og av tett samarbeid og gjensidig involvering mellom TSOene og berørte interessenter, understrekes det i pressemeldikngen.