Nye Vamma 12 på den ene siden av Glomma og det eksisterende Vamma kraftverk på den andre. Foto: E-CO Energi

Idriftsettelsen av Vamma 12 er utsatt med to måneder, ifølge en markedsmelding fra ECO-Energi. Årsaken er problemer med oljetrykkanlegget.

I forrige utgave av bladet Energiteknikk skrev vi at tidsplanen for idriftsettelsen av det nye aggregatet i Vamma holder slik at de får med seg vårflommen. Det kan bli mer utfordrende enn beregnet.

I en markedsmelding til kraftbørsen Nord Pool har nemlig E-CO Energi varslet at oppstarten av aggregatet, på 135 MW, blir utsatt til 15. mai, to måneder senere enn planlagt.

Til Energiteknikk opplyser kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i E-CO at utsettelsen skyldes «utfordringer med oljetrykksanlegget».

– Det jobbes med å få finne årsaken og utbedre feilen og få aggregatet på drift så fort som mulig. Vi er i en utprøvingsfase og da kan mye skje.

– Planen var å få aggregatet i drift til vårflommen. Hvor mange GWh og kroner taper dere på utsettelsen?

– Det stemmer at planen var og er å starte aggregatet i tide til vårflommen 2019. Det er fortsatt målet. Slukeevnen til eksisterende 11 aggregater i Vamma er på nærmere 1000 m3/s. Når vannføringen overskrider denne slukeevnen avhenger av været, både temperatur og nedbør, sier Storm-Mathisen.

– Det er vanlig at det oppstår ulike utfordringer i forbindelse med idriftsettelsen av et så stort og komplisert prosjekt som Vamma 12, sier kommunikasjonssjefen.