Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.

Med denne idriftsettelsen er det sammenhengende 420kV fra Sauda til Kristiansand, den såkalte Vestre korridor, noe som øker overføringskapasiteten betydelig, skriver Statnett i en pressemelding.

Statnett har arbeidet med å styrke sentralnettet i Vestre korridor siden 2013, og arbeidene med å fullføre hele Vestre korridor vil pågå fram til 2021-2022.

Kapasitetsløft

Hensikten med tiltakene er å øke forsyningssikkerheten, legge til rette for full utnyttelse av eksisterende forbindelser til Danmark og Nederland, og de nye forbindelsene til Tyskland og England. Vestre korridor legger også til rette for å knytte ny produksjon til strømnettet.

«Det som nå er satt i drift, er et kapasitetsløft som gir et viktig handlingsrom for å fullføre resten av Vestre korridor», skriver Statnett i pressemeldingen.

I tillegg legger disse ombyggingene til rette for full utnyttelse av kapasiteten på kabelforbindelsene til Danmark og Nederland ved normal drift.

Sentralnettet har nå fått kapasitet til å koble til den nye kabelen til Tyskland, Nordlink. For full utnyttelse av de nye kablene både til Tyskland og England, er det ifølge Statnett behov for ytterligere forsterkninger i Vestre korridor. Planen er at dette vil utføres i løpet av de to neste årene.

6 milliarder

Det som gjenstår, er å ferdigstille transformatorstasjoner i Sauda, Hylen, Lysebotn og på Tjørhom. I tillegg gjenstår en del ledningsarbeid før hele Vestre korridor er ferdig oppgradert fra 300kV til 420kV.

Til nå er 270 km eksisterende 300 kV-ledninger oppgradert til 420kV, det bygges 250 kilometer ny 420 kV ledning og det bygges til sammen åtte nye stasjonsanlegg.

Kostnadsrammen for Vestre korridor-prosjektet er 6,6 – 6,8 milliarder kroner.